Framgångsrik samverkan med Bombardier

2015-03-17 | Forskning/Samverkan

I april 2014 tecknade MDH och Bombardier Transportation ett strategiskt samverkansavtal som syftar till fördjupat samarbete. Det handlar om att skapa tydligare kontaktvägar, möjlighet till kompetensutveckling för medarbetare, forskningssamarbeten och aktiviteter som ger Bombardier större närhet till MDH:s studenter.

Tisdagen den 10 mars träffades representanter från MDH och Bombardier för en presentation över vad som hittills åstadkommits inom ramen för samarbetet och vad som är på gång framöver. Från MDH deltog rektor Karin Röding, kommunikatör Sara Olofsson, prorektor Paul Pettersson, akademichef Thomas Wahl, akademichef Damir Isovic och prodekan Peter Gustafsson. Båda parter är överens om att arbetet startat igång bra och flera gemensamma aktiviteter har genomförts under året. Bombardier deltog bland annat i Exjobbsdag och ett stort antal MDH-studenter har gjort praktik och examensarbete hos Bombardier.


Bombardier har även representanter i två av MDH:s branschråd och har även deltagit som gästföreläsare. Till hösten startar Elektroteknikutbildningen, ett nytt program och resultatet av samverkan mellan högskolan, Bombardier, ABB, Westinghouse och Mälarenergi.

Forskningssamarbeten

Under 2014 gjorde representanter från Bombardier och MDH en gemensam resa till Bryssel för att påverka kommissionens framtida utlysningar inom Horizon2020. Förslaget vann gehör och kommer att finnas med i kommande utlysningar. Bombardier och MDH har också flera forskningsprojekt i gång, bland annat HoPiiA (Horizon 2020 Processindustriell IT och Automation) och TOCSYC Industry Day.

Bombardier och MDH är två av parterna i DPAC – Dependable Plattforms for Autonomous systems and Control med fokus att bygga starka forskningsmiljöer. Tillsammans med ABB, Saab, Volvo CE och Volvo GTT, Enea, Ericsson och Hök Instrumental har det gjorts en gemensam ansökan om 78,5 miljoner kronor (2015-2023) varav 40 miljoner kronor söks hos Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling.

Kompetensutveckling

Bombardiers medarbetare kommer genom avtalet att erbjudas möjlighet till kompetensutveckling inom Prompt, Professionell masterutbildning i programvaruteknik. Kurserna är anpassade för yrkesverksamma mjukvaruutvecklare och innehållet utgår från Bombardiers specifika behov. Kursstart är planerad till hösten 2015 och innehållet i de första kurserna är Software Testing, Functional Safety, Agile and Lean Development samt Software Development for Industry. 

Läs mer om Prompt

Framåtblick

Under 2015 ligger fokus på att utveckla struktur och processer kring de olika aktiviteterna i avtalet. Det är också angeläget att höja blicken och se på möjligheterna kring projekt som sträcker sig längre fram i tid.

Bombardier Transportation