Framgångsrik forskning inom energiområdet

2015-10-12 | Forskning/Samverkan

Nyligen informerades Jinyue Yan, professor i energiteknik vid Mälardalens högskola, att den artikel han skrivit tillsammans med andra framstående forskare tagits med för Advance Online Publication (AOP) på Nature Climate Change.

Nature Climate Change, en av Natures specialiserade journaler, publicerar betydande och banbrytande tvärvetenskaplig forskning om klimatförändringar, dess effekter och större konsekvenser för ekonomin, samhället och politiken.

- Att artikeln "Riktade möjligheter att ta itu med klimathandelsdilemmat i Kina" publicerades på Nature Change's webbplats är mycket goda nyheter! Det är ett erkännande av vår forskning, säger Jinyue Yan.

Forskningen involverar många forskare från hela världen inom tvärvetenskapliga områden.
- Den visar vikten av internationellt samarbete och lagarbete, säger han.

Hans artikel visar intressanta resultat på hur flödet av CO2 är inbäddat i export och import i den internationella handeln, vilket är nytt och värdefullt för att ta sig an de framtida klimatförändringsfrågorna.

Forskningsinriktningar: Future Energy Center
Utmaningarna på grund av de energirelaterade utsläppen, ökad efterfrågan på energi och det bräckliga tillståndet i den globala ekonomin kräver nytänkande kring globala energisystem. Därför fokuserar forskningen inom Future Energy Center på förnybar energi, energieffektivitet och utsläppsminskning så väl som smartare modellering, optimering och ledning.

- Många intressanta studier pågår som kan leda vidare till mer intressanta landvinningar inom en snar framtid, säger Jinyue Yan.

 

Länk till artikeln