Framgångsrik forskning i Alva Myrdals anda

2010-12-09 | Forskning/Samverkan

Under 1,5 år har Gisela Mohr, professor i arbets- och organisationspsykologi vid universitetet i Leipzig, haft det hedrande uppdraget som gästprofessor till minne av Alva Myrdal, vid Mälardalens högskola. Fredagen den 10 december berättar Gisela Mohr om sin forskning och sina nya intryck för representanter för Eskilstuna kommun.

Alva Myrdalprofessuren, som finansieras genom ett samarbetsavtal mellan Eskilstuna kommun och Mälardalens högskola, riktas till internationellt framstående forskare på områden som berör eskilstunaprofilen Alva Myrdals gärning som forskare, politiker och samhällsdebattör.

- Jag kände till Alva Myrdal innan jag fick den här professuren, hade till och med citerat henne i en av mina tidigare böcker om kvinnors arbetssituation, säger Gisela Mohr, som under det senaste dryga året kunnat fokusera helhjärtat på forskning i Myrdals anda.

Arbetsvillkor, arbetslöshet, genusfrågor och ledarskap är ämnen som stått i centrum för Gisela. Ett stort forskningsprojekt, som nyligen beviljades EU-medel, syftar till att undersöka sambandet mellan en ledares beteende och medarbetarnas hälsa.

- Det är ett samarbetsprojekt mellan Sverige, Tyskland och Finland där chefer från de olika länderna kommer att få följa ett utvecklingsprogram om hälsofrämjande ledarskap, berättar Gisela Mohr, och tillägger att projektet redan resulterat i ett utbytesprogram även för studenter som vill lära sig mer om hälsofrämjande arbete i något av de tre länderna.

- Efter att själv fått den här fantastiska chansen som gästprofessor känns det jätteroligt att kunna ge något tillbaka till studenterna, och även till Eskilstuna kommun i och med utvecklingsprogrammet som vi erbjuder cheferna, konstaterar Gisela Mohr.