Frågor från workshops om nytt campus Eskilstuna

2015-09-23 | På campus

I augusti var arkitekten och forskaren Christina Bodin Danielsson inbjuden att föreläsa om olika typer av kontorsmiljöer för medarbetare på akademierna, biblioteket och förvaltningen. Efter föreläsningen hölls workshops i mindre grupper. Frågor och diskussioner från dem har sammanställts och lämnats till styrgruppen för projektet.

Många av frågorna är konkreta och handlar i huvudsak om aktivitetsbaserade arbetsplatser. Några exempel:

  • Var ska det egna biblioteket förvaras?
  • Hur gör man om man måste prata i telefon i ett öppet kontorslandskap?
  • Ska studenter ha fritt tillträde till personalens utrymmen?

Styrgruppen och de som har sakkunskap inom respektive område kommer att beakta och besvara frågorna när projektet har kommit längre i sitt arbete. Det som pågår just nu är upphandlingen av hyresvärd och kunskapsinhämtning från andra organisationer som har byggt om sina lokaler eller flyttat. Den inhämtningen görs framför allt genom föreläsningar och studiebesök. Senare i höst kommer rektor att fatta ett övergripande inriktningsbeslut om utformning av lokalerna.

Det finns också frågor i underlaget som handlar om syftet med det nya campus Eskilstuna och om medarbetares och studenters delaktighet i arbetet.

Här hittar du svaren på de övergripande frågorna