Fortsatt högt söktryck till MDH

2016-04-18 | Utbildning Student

Anmälningarna till höstens utbildningar till landets universitet och högskolor har registrerats och över 27 000 har valt ett program på Mälardalens högskola (MDH) i sin ansökan. Vårdutbildningarna ligger i topp på antalet förstahandssökande och det nya statsvetarprogrammet är mycket eftertraktat bland presumtiva studenter.

Till hösten har 27 210 personer sökt någon av MDH:s utbildningar. Program med inriktning på vård och hälsa har gått särskilt bra och flest förstahandssökande i år har socionomprogrammet, sjuksköterskeprogrammet och fysioterapeutprogrammet. Den största ökningen i antalet förstahandssökande har grundlärarprogrammet med inriktning på förskoleklass och årskurs 1-3.

- Det är glädjande att så många blivande studenter har valt Mälardalens högskola inför höstterminens studier. Det bekräftar att de utbildningar vi erbjuder är eftertraktade och visar att vårt nära samarbete med privat och offentlig sektor ger resultat, säger Paul Pettersson, vikarierande rektor vid Mälardalens högskola.

Stort intresse för nya statsvetarprogrammet

Till höstterminen 2016 erbjuder MDH flera nyheter i programutbudet. En av dessa är statsvetarprogrammet som har varit ett mycket populärt val bland årets presumtiva studenter. Målet för utbildningen nåddes och passerades och med totalt 592 antal sökande står det klart att intresset för statsvetenskap är stort.

- Söksiffrorna för det nya statvetarprogrammet känns fantastiskt bra! Statsvetare är en yrkesgrupp som behövs. Förmågan att analysera politiska beslut som ger effekter för samhället blir allt viktigare. Därför är vi väldigt glada över att så många har sökt till det nya statsvetarprogrammet. Det är en viktig indikator – kanske den viktigaste – på att vi har tagit fram en intressant utbildning som ger den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden, säger Joakim Johansson, docent och universitetslektor i statsvetenskap vid MDH.

Mer om MDH:s sökandestatistik HT 2016:

 • Totalt antal sökande individer till höstterminen 2016: 27 210 stycken.
   
 • Program med flest förstahandssökande: socionomprogrammet, sjuksköterskeprogrammet och fysioterapeutprogrammet.
   
 • Program med flest sökande totalt: socionomprogrammet, sjuksköterskeprogrammet, beteendevetenskapliga programmet.
   
 • Påbyggnadsprogram med flest förstahandssökande: specialpedagogprogrammet, speciallärarprogrammet och specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska.
   
 • Populäraste kurserna: ”Marknadsföring - en introduktion” och ”Att utveckla organisationer och ledarskap”.

För frågor om sökandestatistiken:

Ammie Westbeck ammie.westbeck@mdh.se , 016-15 34 38.