Forskningsprojekt vid MDH till final i Stora Trafiksäkerhetspriset

2012-12-17 | Forskning/Samverkan

Det europeiska trafiksäkerhetsprojektet SAFEWAY2SCHOOL, där Mälardalens högskola ingår, har nominerats och gått till final i Stora Trafiksäkerhetspriset 2013.

SAFEWAY2SCHOOL har med stöd av Europakommissionen under tre år arbetat med mål att göra Europas skolvägar säkrare, från hem till skola och tillbaka hem. Bakgrunden till projektet är att årligen i Europa skadas 35 000 skolbarn och 250 dödas i skolbussrelaterade olyckor. Närmare 40 miljoner kronor har satsats i SAFEWAY-projektet som startade 2009.

Bland deltagarna i projektet finns Mälardalens högskola, där projektet letts av professor emeritus Lennart Strand vid IDT i Eskilstuna. Från MDH har också lektor Thomas Porathe och flera studentgrupper deltagit. Bland annat har studenter vid IDT tagit fram förslag på hur säkra busshållplatser kan se ut. Projektet har bland annat presenterats på en rad stora internationella trafikkonferenser.

Sju länder är med i SAFEWAY-konsortiet: Frankrike, Grekland, Italien, Polen, Sverige, Tyskland och Österrike. Bland de förslag på hur skolvägarna kan bli säkrare märks förarstöd för skoltransportörer, kommunikationssystem för föräldrar-barn och skola, nya skyltar och ljudsystem och ”intelligenta” busshållplatser som varnar trafikanter när barn finns i närheten. Förslagen har testats i Italien, Polen, Sverige och Österrike.

Vem som får priset presenteras på Transportforum i Linköping den 9 januari 2013. Bakom priset står bland annat Resforum, Trafikforum, Bilprovningen, Transportgruppen och Sveriges Trafikskolors riksförbund.

Mer information om projektet finns här