Forskningsprojekt vid MDH leder till rekonfigurerbara produktionssystem

2012-10-11 | Forskning/Samverkan

Svenska tillverkningsföretag efterfrågar produktionssystem som snabbt kan hantera förändringar i såväl volymer som produkttyper och produktionsort. För att möta detta behov har Carin Rösiö, doktorand vid Mälardalens högskola (MDH), i sin doktorsavhandling tagit fram en modell för hur företag kan utveckla rekonfigurerbara produktionssystem.

Carin Rösiös doktorsavhandling ”Supporting the design of reconfigurable production systems” beskriver hur tillverkningsföretag kan använda rekonfigurerbara produktionssystem som konkurrensfördel. Detta innebär att de enkelt kan hantera förändringar och enkelt kan ordna om i produktionssystemets struktur genom konvertering, skalning, automatisering och integrering. Dessa egenskaper genererar tillsammans förutsättningar för att hantera olika typer av eventuella framtida förändringar.

– Syftet med avhandlingen är att öka kunskapen kring hur man kan stödja utformningen av rekonfigurerbara produktionssystem, säger Carin Rösiö.

Carin Rösiös doktorsavhandling är en utveckling av hennes tidigare publicerade licentiatavhandling, där hon undersökte vad som karaktäriserar ett mobilt tillverkningssystem och vilket behov som finns av en ökad mobilitet inom tillverkningsindustrin. I doktorsavhandlingen har hon breddat området genom att inkludera flera olika typer av förändringar.

Inom ramen för doktorsavhandlingen har Carin Rösiö genomfört åtta fallstudier vid sex olika tillverkande företag med produktionsenheter i Sverige, Tyskland och Storbritannien.

– Studierna visade att det fanns ett stort behov inom företagen av att hantera förändringar i produktionssystemet men att det inte fångas upp på rätt sätt, säger Carin Rösiö.

I slutet av doktorsavhandlingen presenterar Carin Rösiö en modell för företag kan arbeta med rekonfigurerbarhet i utvecklingsprocessen av produktionssystem. Modellen innehåller ett verktyg för att specificera behovet av rekonfigurerbarhet och därefter hur det identifierade behovet ska inkluderas i produktionssystemets utformningsprocess.

– Det finns ingen universal lösning på hur företag bör arbeta för att utveckla produktionssystem för att bli mer rekonfigurerbara. Att göra dem mer rekonfigurerbara genom min modell är ett förslag på lösning som förhoppningsvis kommer att öka konkurrenskraften i svenska tillverkningsindustrier, säger Carin Rösiö.

Mer information om Carin Rösiö

Carin är doktorand på akademin för innovation, design och teknik (IDT) sedan 2009 inom produktionssystem men arbetar även på avdelningen för industriell organisation och produktion på Tekniska Högskolan i Jönköping. Sedan 2007 är Carin teknologie licentiat från Chalmers. Carin har bland annat tillbringat ett år som Research trainee i Luleå.

 

Ta gärna del av Carin Rösiös forskningsresultat under försvaret av hennes doktorsavhandling den 11 oktober kl.10.00 - 12.00 på Mälardalens högskola i Eskilstuna. Mer information finns här.