Forskning för bättre hälsa, vård och välfärd

2013-10-30 | Forskning/Samverkan

Hur kan hälsan för barn, vuxna och äldre förbättras? Hur ska vi kunna erbjuda rätt förutsättningar för de som arbetar inom hälso- och sjukvårdssektorn? För att visa upp en del av den forskning som just nu pågår inom området hälsa, vård och välfärd arrangerar MDH Doktorandernas dag i morgon torsdag 31 oktober.

De 24 forskningsprojekt som presenteras under Doktorandernas dag täcker ett brett spektra; allt ifrån för tidigt födda, tonårsgraviditeter, stress hos akutsjuksköterskor till att förhindra fallolyckor hos äldre.

– Genom Doktorandernas dag vill vi visa upp den forskning som våra doktorander inom hälsa, vård och välfärd bedriver. Forskning ska vara till värde och nytta, för såväl individer som samhälle, och det tycker jag dessa projekt visar. Jag är stolt över att vi kan visa upp forskningsprojekt inom så många olika områden, säger Maria Müllersdorf, chef för akademin för hälsa, vård och välfärd.

Riktar sig till alla som är intresserad av hälsa

 

Sylvia Olsson

Dagen riktar sig till alla som är intresserade av hälsa och välfärd, om hur forskning kan förbättra livet och utveckla människors hälsa till det bättre. Sylvia Olsson, doktorand inom hälsa och välfärd, är en av forskarna som deltar på Doktorandernas dag.

– Jag brinner verkligen för det här! Min forskning handlar om hur livskvaliteten för unga vuxna med hörselnedsättning ser ut. Hur delaktiga är de i det svenska samhället? Min förhoppning är att forskningen ska leda till bättre förutsättningar för denna grupp.

Dagens upplägg

Dagen är indelad i olika parallella pass, med varsitt tema: professionsutveckling, förbättring av utsatta gruppers livssituation, förbättringar i det dagliga livet, unga vuxnas levnadsvillkor, delaktighet – att förbättra hälsa och välfärd samt hälsofrämjande åtgärder. Du väljer väljer fritt antalet pass som du vill gå på. 

Doktorandernas dag – tider och innehåll för respektive pass

 

Doktorander inom hälsa och välfärd