ForskarFredag: Så blir du en bättre konsument

Eric Hansen klarlägger hur vi handlar och varför

2015-09-24 | Forskning/Samverkan

Eric Hansen forskar i konsumentpsykologi och vill att människor ska basera sina köpbeslut på rätt grund. Han föreläser om hur kunder påverkas och varför de gör det under ForskarFredag den 25 september.

 – Forskningen måste nå ut i samhället. Därför är det viktigt att vi forskare möter människor och skapar förståelse för vad vi forskar om, samtidigt som vi också kan få ta del av erfarenheter från dem, säger Eric Hansen, som möter sin publik över en förmiddagsfika i Eskilstuna stadsbibliotek.

Om Eric Hansen och hans forskning

Eric Hansen är lektor i psykologi med inriktning mot social- och konsumentpsykologi och har tidigare arbetat som försäljare i livsmedelsbranschen. Hans forskning kring konsumentpsykologi fokuserar på vilka faktorer som leder till påverkan, hur man som konsument kan minska sin sårbarhet för manipulation samt hur man som marknadsförare kan tillämpa övertalningsprinciper på ett effektivt och icke-manipulativt sätt.

Möt Eric Hansen

Plats: Carinas café på Eskilstuna stadsbibliotek - biblioteket bjuder på fika

Tid: kl. 09.30 den 25 september.