ForskarFredag: En hållbar stad för människor och miljö

Bozena Guziana och Niclas Månsson föreläser om hur Eskilstunas stadsdelar kan utvecklas

2015-09-22 | Forskning/Samverkan

Ett mer hållbart samhälle kräver att man vet vad som gör skillnad. Det är det forskare vid MDH vill ta reda på. Att leva hållbart innebär att förändra både hur vi tänker runt energiförbrukning och miljö, men också hur vi beter oss mot medmänniskor och omvärld. På ForskarFredag möts två forskare som forskar för en mer inkluderande och klimatsmart framtid.

 

Vid MDH pågår forskning om hur städer och stadsdelar kan bli mer hållbara  för både människor och miljö. Forskare inom statsvetenskap, energi- och miljöteknik studerar utvecklingen i bland annat stadsdelarna Lagersberg och Skiftinge för att ta reda på hur man kan påverka utvecklingen positivt, för en mer klimatsmart livsstil samt för en ökad välfärd.

Vid MDH pågår också forskning om utsatta grupper – varför de är utsatta, hur utsattheten kan minskas och om varför vi bryr oss om skillnader. Ett särskilt fokus är romernas situation i samhället.

På forskarfredag möts Bozena Guziana, universitetslektor i miljöteknik, som forskar om hållbar stadsdelsutveckling och Niclas Månsson, docent i pedagogik vid en föreläsning med efterföljande frågestund på Eskilstuna stadsmuseum kl 13.15 i föreläsningssalen.

MDH:s forskning om stadsdelsutveckling genomförs inom ramen för Samhällskontraktet, en plattform för samverkan mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Sörmland och Landstinget Västmanland.