Forskare: Sverige är en förebild för Kina

2015-04-22 | Forskning/Samverkan

Den här veckan är folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Gabriel Wikström på plats i Kina för att förnya ett avtal inom hälsoområdet. Lennart Bogg, professor i folkhälsovetenskap vid MDH, har i många år forskat om orättvisor och hinder för jämlik vård och hälsa i ett globalt perspektiv, och menar att Sverige har länge varit en förebild för hälsoministeriet i Kina.

– Världens folkrikaste land har aktivt arbetat på flera plan för att förbättra sitt hälso- och sjukvårdssystem. Det största problemet är troligen skillnaderna mellan stad och landsbygd sedan den kooperativa hälsoförsäkringen för landsbygden avvecklades under reformåren på 1980-talet. Många utmaningar väntar än - till exempel skriver läkare fortfarande ut antibiotika för förkylningar, vilket gör den ökande antibiotikaresistensen till ett stort hälsoproblem i landet, säger Lennart Bogg.

 

Lennart har arbetat och forskat kring mödravård-, barnhälso- och sjukvård i ekonomiskt svaga och utsatta regioner i Kina och konstaterar att informationen i sjukvårdsrådgivningen är nästintill är obefintlig.
– De beteendemönster som finns hos patienter bottnar i bristen på kunskap. De får råd från läkare som jobbar inom vinstdrivna och privata verksamheter och som i sin tur rekommenderar ingrepp och medicin av det dyraste slaget. Till exempel har förlossningar med kejsarsnitt på många ställen i landet fördubblats på bara några år, från 30 procent till 60 procent. Trots att BNP per capita mer än tredubblades under reformåren 1980-1995 så minskade inte barnadödligheten, som man borde ha kunnat förvänta sig. Istället ökade den något och skillnaderna mellan stad och landsbygd vidgades. I fattiga områden kan fortfarande var tionde barn dö före ett års ålder jämfört med enbart två per tusen födda i Shanghai, säger Lennart Bogg.

Hälsoministerns besök innefattar även talan om ett samarbete kring bland annat e-hälsa - något som engagerat Lennart en hel del på senare tid.  
– Det finns verkligen ett behov utökad sjukvårdsinformation i Kina. Jag har på flera sätt engagerat mig i en framgångsrik entreprenörs arbete med en webbtjänst för mödrar och m-applikation för läkare som nyligen lanserats i Kina. Applikationen syftar till att samla evidensbaserad information om graviditeten och pedagogiskt förklara vad som händer i kvinnokroppen. Applikationen har laddats ner över 300 000 gånger och är ett kvitto på att det korta tre minuters-besöket hos barnmorskan helt enkelt inte räcker till, säger Lennart Bogg. 

Ett kritiserat hälsosystem under förbättring 

Medan Sveriges hälsosystem styrs utifrån hälso- och sjukvårdslagen där hälsa ges efter behov och på lika villkor, styrs Kinas hälsosystem alltför mycket av sjukhusens behov av intäkter.  
– Faktum är att om du inte har råd att betala för den vård du behöver får du lov att fortsätta vara sjuk. Bor du i innerstaden kan du räkna med att få bättre vård jämfört med om du skulle varit bosatt ute på landet. Hälsoministeriet i Kina arbetar aktivt med att de orättvisor som systemet för med sig och under senare år har en kooperativ hälsoförsäkring återinförts för landsbygdsbefolkningen. Nu avsätter centralregeringen pengar till landsbygdens hälso- och sjukvård vilket aldrig tidigare skett. Det finns även ett större medvetande om problemen som orsakas av den bristande jämlikheten, vilket ger hopp om väsentliga förbättringar, säger Lennart Bogg. 

Installationsföreläsning

Torsdagen den 23 april, klockan 10.45-11.45 i sal Gamma på MDH i Västerås, håller Lennart Bogg en föreläsning inom sitt forskningsämne. Alla intresserade hälsas varmt välkomna i mån av plats.