Förebilder inom vård och medicinteknik nya hedersdoktorer vid MDH

2010-02-10 | Forskning/Samverkan

Sarah Wägnert, undersköterskan som gjorde skillnad genom att ta ställning för de svaga och utsatta, och Karin Ljungström, forskningschef som bland annat vidareutvecklat pacemakern, har utsetts till hedersdoktorer vid Mälardalens högskola. Tillsammans kommer de att stödja högskolans bredd inom området hälsovetenskap.

- Det är en enorm ära! Jag trodde inte man kunde bli doktor om man inte läst på högskola, men det känns jätteroligt att Mälardalens högskola väljer att uppmärksamma den lilla människan i det hela: en som jobbar som undersköterska på Mälarsjukhuset i Eskilstuna, kommenterar Sarah Wägnert sin utmärkelse.

För 13 år sedan slog hon larm om vanvården av de gamla på äldreboendet hon då arbetade på, vilket senare ledde till att hon fick en lag uppkallad efter sig. Lex Sarah innebär att anställda inom service och omvårdnad av äldre och funktionshindrade är skyldiga att anmäla till socialnämnden om patienter far illa. ”Sarah Wägnert utgör därför en viktig förebild för vår verksamhet inom hela området Hälsa och välfärd”, skriver högskolan i sin motivering av hedersdoktor.

- Jag handleder ibland studenter från Mälardalens högskola när de gör praktik på min arbetsplats, och försöker alltid vara en god förebild. Det tror jag man är bäst genom att arbeta professionellt och visa engagemang, säger Sarah Wägnert.

Vågar satsa på ny teknik

Karin Ljungström, forskningschef på det internationella företaget St. Jude Medical, är även hon mycket glad över att ha blivit utsedd till hedersdoktor.

- Det känns fantastiskt roligt och väldigt hedrande, säger Karin Ljungström, som arbetat med tillämpad forskning inom medicinteknik i många år.

I motiveringen slår högskolan fast att Karin Ljungström personifierar den snabba utvecklingen inom medicinsk teknik genom att våga satsa stort på forskning och produktutveckling, till exempel när det gäller behandling av hjärtsjukdom.

- På St. Jude Medical samarbetar vi idag med Mälardalens högskola genom att ta emot examensarbetare och medverka i högskolans undervisning. Det är ett betydelsefullt och givande samarbete som jag hoppas att vi kan utöka framöver, säger Karin Ljungström.

Motiveringar

“Sarah Wägnert är upphovskvinna till Lex Sarah, som är det vardagliga namnet på 14 kap. 2 § i socialtjänstlagen. Paragrafen föreskriver att den som är anställd inom service och omvårdnad av äldre och funktionshindrade är skyldig att anmäla övergrepp, vanvård och liknande missförhållanden till socialnämnden. Bestämmelsen trädde i kraft den 1 januari 1999.

Sarah Wägnert gjorde skillnad genom att ta ställning för de svaga och utsatta. Hon satte därigenom fokus på att kvalitet i vården gäller för alla.

Mälardalens högskola har en av Sveriges största sjuksköterskeutbildningar, och vi utgår i vår utbildning och forskning från att alla människor har lika värde och samma rätt till god vård. Sarah Wägnert utgör därför en viktig förebild för vår verksamhet inom hela området Hälsa och välfärd.”

“Karin Ljungström är forskningschef på St Jude Medical. Den implanterbara pacemakern, som är ett av St Judes Medicals produkter, är en svensk medicinsk-teknisk uppfinning som nyligen fyllde 50 år och som har betytt oerhört mycket för den enskilde patienten. Medicinsk teknik utvecklas nu snabbare än någonsin, och Karin Ljungström personifierar denna utveckling. Under hennes ledning har företaget satsat stort på forskning och produktutveckling, bland annat med nya avancerade tekniker för pacemakers, detektering av förmaksflimmer, hjärtrytmstörningar, samt utrustning för hjärtkirurgi, kardiologi och neuromodulering.

Mälardalens högskola har i sin verksamhet inom området medicinsk teknik ett gott samarbete med St Jude Medical. Företaget tar emot studiebesök och examensarbetare från Mälardalens högskola och medverkar i högskolans undervisning. Karin Ljungström och St Jude Medical har instiftat ett forskningsstipendium för unga forskare, som utdelades i Västerås under Medicinteknikdagarna 2009. Karin Ljungström är därför en viktig person för vår forskningsverksamhet inom området medicinsk teknik.”

Fakta hedersdoktorer vid Mälardalens högskola

En hedersdoktor är en person som högskolan på något sätt har kontakt med i sin forskningsverksamhet eller som man gärna vill knyta kontakt med. Hedersdoktorerna utses av fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, efter förslag från de anställda på högskolan. Hedersdoktorerna promoveras vid högskolans Akademiska Högtid i Västerås Domkyrka den 23 april i år.

Akademisk högtid