Förbättring av arkitekturdesign leder till säkrare inbyggda system

2013-06-12 | Forskning/Samverkan

En felaktig funktion i ett tillförlitligt inbyggt system såsom i till exempel elektroniska styrsystem i flygplan eller bilens farthållare kan vara kostsamt och leda till fara för människor och omgivning. På grund av detta är det viktigt att säkerhetsställa att det inbyggda systemet uppnår alla kvalitetskrav vilket kan ske genom analys av systemets arkitektur.

Andreas Johnsen

Om det handlar Andreas Johnsens licentiatavhandling ”Architecture-based Verification of Dependable Embedded Systems” som han presenterar den 12 juni på Mälardalens högskola i Västerås.

– Kvalitetssäkring av tillförlitliga inbyggda system är en ständigt växande utmaning eftersom utvecklare av sådana system är tvungna att bygga allt mer komplexa system inom allt mer begränsade budgetar vad gäller både tid och pengar, säger Andreas Johnsen.

Ett inbyggt systems arkitekturdesign är en övergripande teoretisk lösning på det problem som det tilltänkta systemet skall lösa. Besluten om arkitekturdesignen påverkar de övergripande egenskaperna av systemet och har därför stor effekt på utvecklingsprocessen samt det färdigutvecklade systemet. Ett felaktigt beslut resulterar därför sannolikt i ett system som får en oacceptabel tillförlitlighetsnivå och kräver kostsamma korrigeringar. På grund av detta görs ofta datoriserade modeller av systemet där arkitekturen analyseras innan det riktiga systemet byggs.

– Inom min licentiatavhandling har jag utvecklat en teknik som kan analysera en arkitekturdesign automatiskt. Detta innebär att de inbyggda systemet blir säkrare och billigare att utveckla, säger Andreas Johnsen.

Andreas Johnsen studerade civilingenjörsprogrammet i robotik vid Mälardalens högskola 2007 – 2012 och påbörjade därefter sin doktorandtjänst vid samma akademi. Den 12 juni 2013 försvarar han sin licentiatavhandling på Mälardalens högskola i Västerås och under 2015 kommer han att presentera sin doktorsavhandling. Därefter är möjligheterna och valen många.

– Tack vare min forskning har jag fått ett stort intresse för flyg och är hobbypilot vilket också har lett till ett pilotcertifikat. Det skulle därför vara utvecklande att få jobba med inbyggda system på ett företag som Saab, säger Andreas Johnsen.

 

Välkomna att ta del av Andreas Johnsens forskningsresultat idag, onsdag 12 juni kl.10.15 - 12.00 i sal Gamma på MDH i Västerås.

Mer information om Andreas Johnsens licentiatavhandling.