För nöjda kunder, kvalitet och ett mer hållbart samhälle

Möt spännande forskare vid installationsföreläsningar den 23 april

2015-04-22 | Forskning/Samverkan

Hållbara produktionssystem, framgångsrik produktutveckling och hur kundnöjdhet kan förbättras är ämnen som Magnus Wiktorsson, Glenn Johansson och Anders Fundin kommer att beröra under sina installationsföreläsningar. Du hör dem i sal Beta kl. 10.45 den 23 april.

Mätningar av kundnöjdhet kan hjälpa oss förutse en produkts livscykel

 

Anders Fundin, professor i kvalitetsutveckling
Anders Fundin forskar om hur kundnöjdhet kan mätas och förbättras. Genom att kombinera teorier om kundnöjdhet och teknikmognad går det att beskriva vad som påverkar kundnöjdhet över tid. Forskningen kan användas till att förklara livscykler för produkter och tjänster och kan underlätta för beslutsfattare i företag att veta när kunder kommer att förvänta sig nya erbjudanden och vad som, över tiden, påverkar lojalitet hos användare. Den ultimata mätningen på kvalitet är hur användarna upplever produkter och tjänster.

 

Produktionssystem för en hållbar framtid

 

Magnus Wiktorsson, professor i produktionssystem
Magnus Wiktorsson forskar om hur man skapar en industriell produktion på ett effektivt och hållbart sätt. Industriella produktionssystem är ofta komplexa där man kombinerar teknikens och människans styrkor. Forskningen fokuserar på produktionssystemets förutsägbarhet, det vill säga, hur det beter sig redan innan man förverkligat eller förändrat det. Det finns också ett stort behov av att skapa mer hållbara produktionssystem, och metoder för att förutsäga hur framtidens system kommer att lösa kombinationen av effektivitet och hållbarhet.

 

Faktorer som bidrar till framgångsrik produktutveckling

 

Glenn Johansson, professor i produktutveckling med inriktning industrialisering och hållbarhet
Glenn Johanssons föreläsning fokuserar på faktorer som är väsentliga för att lyckas med produktutvecklingsarbetet. Bra kunskap om framgångsfaktorerna kan göra svensk industri effektivare och mer konkurrenskraftig och därmed bidra till samhällets välstånd.