För naturlig och slumpmässig beräkning

Möt spännande forskare vid installationsföreläsningar den 23 april

2015-04-20 | Forskning/Samverkan

Kan naturen ge svaret på hur framtidens beräkningsmodeller ska se ut och hur fungerar slumpmässiga funktioner? Svaret på de frågorna får du när du kommer på installationsföreläsningar i sal Gamma kl. 10.45-11.45 . Möt MDH:s nya professorer Gordana Dodig-Crnkovic och Anatoliy Malyarenko. Föreläsningarna sker på engelska.

Information, Computation, Cognition

 

 Gordana Dodig-Crnkovic, professor i datavetenskap
Gordana Dodig-Crnkovic forskar i beräkningsteori och informationsvetenskap inom området Computing Nature (beräknande natur). Det innebär att processer och strukturer i naturen studeras för att upptäcka nya beräkningsprinciper och för att bygga nya beräkningsmodeller. Kognition, förståelse av omvärlden, är en viktig del i forskningen. Här studeras hur olika levande organismer (bakterier, djur, människor) automatiskt reagerar på händelser och hur de interagerar med omvärlden. Dessa i grunden fysiska, kemiska och biologiska processer kan ge datavetenskapen nya sätt att göra avancerade beräkningar och modeller.

Slumpmässiga funktioner i vår omgivning

 

Anatoliy Malyarenko, professor i matematik/tillämpad matematik
Nästan allting vi ser i vår omgivning är bara an enkel realisering av en slumpmässig funktion. Ett av de mest fascinerande exemplen är den s.k. bakgrundsstrålningen, en relik från Big Bang som skapade universum. Moderna markbaserade och särskilt rymdbaserade detektorer producerar enorma mängder ”brus” (irrelevanta) data där mycket av informationen om universums historia ligger dold. Att utvinna denna information är en utmanande uppgift, där teorin om slumpmässiga funktioner spelar en väsentlig roll.