Flexibilitet ökar tillverkande industriers konkurrenskraft

2015-06-23 | Forskning/Samverkan

Narges Asadi, doktorand på MDH, vill utveckla en mer anpassningsbar produktion. I licentiatuppsatsen "Supporting flexibility in an assembly system through product design" presenterar hon metoder som kan göra tillverkning av olika produkter i samma tillverkningssystem både snabbare och mer kostnadseffektiv.

Produkter får allt kortare livstider. För att möta dagens kundkrav behöver tillverkande industrier erbjuda olika produkter som uppdateras ofta och snabbt kommer ut på marknaden. Detta ställer krav på regelbundna ändringar av tillverkningssystem som ibland kan vara både tidskrävande och kostsamma. Genom att fokusera på flexibel montering och relationen till produktdesign vill Narges Asadi skapa metoder som gör det lättare att möta behovet av flexibilitet.  
– Förmågan att kunna tillverka olika produkter i samma monteringssystem skulle innebära en enorm konkurrensfördel, säger Narges Asadi som försvarade sin licentiatuppsats den 12 juni.

Ett svårfångat koncept

I sin licentiatuppsats har Narges Asadi kartlagt flexibilitet inom monteringssystem, exempelvis mångkunnig arbetskraft och strategisk planering. Hon fastslår även vilka nya krav ett flexibelt system ställer på själva designen av de produkter som ska tillverkas. Resultaten är sammanfattade i ett beskrivande ramverk som är uppdelat i fyra steg. Ramverket ska användas för att knyta samman arbetet från produktutvecklingen, till monteringsstadiet.
Studien är den första av sitt slag som ger exempel på hur ett flexibelt monteringssystem kan se ut, och därför av stort intresse för många tillverkande industrier.
– Forskningsbehovet är initierat av industrin, men flexibilitet är ett svårfångat koncept. Tidigare studier har genomförts sporadiskt, och har ofta sett övergripande på tillverkning utan att gå in på detaljer, säger Narges Asadi.

Samarbete med industri skapar möjligheter

Inför sin doktorsavhandling kommer Narges Asadi att sätta ramverket på prov i praktiken. Hon påbörjade sin resa på MDH med mastersprogram inom produktion och logistik 2009. Innan dess tog hon sin kandidatexamen i Iran och arbetade fem år inom tillverkningsindustrin. Möjligheten att kunna kombinera teori med praktiska erfarenheter på MDH är en av de stora fördelarna som lockade till Sverige.   
– Tack vare min tid inom tillverkningsindustrin brinner jag för produktionsfrågor, och på MDH har jag verkligen uppskattat det nära samarbetet och utbytet med industrin. MDH har kommit att bli mitt andra hem, säger Narges Asadi.