Fler väljer Mälardalens högskola i första hand

2013-10-18 | Utbildning

Nu är ansökningsstatistiken för vårterminen 2014 klar. Söktrycket är fortfarande högt och fler väljer Mälardalens högskola (MDH) i förstahand.

Det totala antalet individer som sökte till MDH:s kurser eller program är 14 647, vilket är en ökning jämfört med höstterminen 2013, då antalet individer var 14 619. MDH har fler förstahandssökande än tidigare; 1 387 individer har sökt program i förstahand jämfört med 1 350 till våren 2013. MDH har dessutom fler sökande totalt till programmen på grundnivå.

– Det är ett fortsatt högt söktryck till lärosätena runt om i Sverige. Även MDH fortsätter den trenden. Det som är extra glädjande är att fler väljer MDH som första hands val, säger Karin Röding, rektor MDH.

 

Programmet som har flest förstahandssökande är förskolläraprogrammet på distans i Västerås. Även barnmorskeprogrammet har ett ökat antal förstahandsökande jämfört med förra våren.

Den populäraste kursen på MDH är Att utveckla organisationer och ledarskap. Fler populära kurser är Grundläggande affärsredovisning och Fysisk aktivitet och hälsa.

Totalt tog Antagning.se emot 218 862 anmälningar till vårens program och kurser. Jämfört med vårterminen 2013 är det en nationell ökning med 9 810 anmälningar eller 4,7 procent.

– Det höga söktrycket kan delvis bero på att detta var sista gången som de med gamla gymnasiebetyg inte konkurrerar om platserna med sökande med den nya gymnasieexamen. Sökande med gamla gymnasiebetyg kan ha räknat med att konkurrensen om platserna kommer att öka när de med den nya gymnasieexamen får en egen urvalsgrupp, säger Tuula Kuosmanen, Universitets- och högskolerådet.

Anmälningsstatistik för MDH