Fler positiva besked: högskoleingenjörsexamina i flygteknik och energiteknik håller hög kvalitet

2015-05-20 | Utbildning

Nu kommer fler positiva besked från UKÄ. Efter genomförda förbättringsåtgärder tilldelas MDH:s högskoleingenjörsexamen i flygteknik respektive energiteknik omdömet hög kvalitet och examensrätterna är därmed räddade.

UKÄ har i uppdrag att utvärdera kvaliteten på alla högskoleutbildningar som leder fram till en examen. I dagarna kom beskedet att MDH:s kandidatexamen i innovationsteknik håller hög kvalitet. När det gäller MDH:s högskoleingenjörsexamen i flygteknik respektive energiteknik tilldelade UKÄ, vid den första utvärderingen, omdömet bristande kvalitet.  Sedan dess har MDH gjort flera förbättringsåtgärder och har lämnat in en redovisning av det till UKÄ.

Nu kommer alltså det positiva beskedet, att de två högskoleingenjörsexamina inom flygteknik respektive energiteknik håller hög kvalitet och att examensrätterna därmed är säkrade.

– De senaste dagarnas besked från UKÄ är mycket positiva och bevisar att MDH:s utbildningar håller hög kvalitet. Beskeden visar också att vi tillsammans på MDH kan ta krafttag när det gäller att förbättra och höja kvaliteten på våra utbildningar. Det är verkligen mycket glädjande, säger rektor Karin Röding.