Fler antagna till MDH:s engelskspråkiga masterprogram

2019-04-05 | Utbildning Student

Bland alla lärosäten i Sverige har MDH den näst största ökningen av antalet antagna, enligt statistik från UHR. Även antalet antagna som betalar studieavgift har ökat.

Det är 55 procent fler antagna till engelskspråkiga masterprogram och 78 procent fler avgiftsskyldiga antagna jämfört med förra året. Totalt antal program som antagningsomgången omfattar är 14. Flest antal antagna har programmet International Marketing med 47 studenter.

– Att fler internationella studenter väljer oss för sin masterutbildning är glädjande. Vår kommunikation med de sökande tyder på att många känner till vår framstående forskning inom flertalet områden, bland annat inbyggda system och framtidens energi. Ett ständigt ökande antal internationella studenter på campus ger större möjligheter till internationalisering på hemmaplan, vilket är en del i vårt internationaliseringsarbete, säger Paul Pettersson rektor vid MDH.

En del av ökningen kan härledas till att högskolan till hösten startar två nya utbildningar, masterprogrammet i folkhälsovetenskap inom hälsa och välfärd samt masterprogrammet i fysioterapi med inriktning beteendemedicin inom hälsa och välfärd.

Samtliga program är fortfarande öppna för sen anmälan på  universityadmissions.se universityadmissions.se och studenter från inom EU/EEA har även möjlighet att ansöka i den nationella antagningsomgången.

För fullständig antagningsstatisik se UHR:s hemsida.