Examenstillståndet i företagsekonomi säkrat

2013-11-27 | Utbildning

MDH:s utbildning i företagsekonomi på magisternivå håller hög kvalitet och examenstillståndet är därmed säkrat. Detta enligt en ny bedömning av Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

Fram till årsskiftet 2013-2014 utvärderar UKÄ kvaliteten på alla högskoleutbildningar som leder fram till en examen. De utbildningar som fått omdömet bristande kvalitet följs upp efter ett år och högskolan har då möjlighet att redovisa de åtgärder som vidtagits för att avhjälpa bristerna.

MDH:s utbildning i företagsekonomi på magisternivå tilldelades bedömningen bristande kvalitet för ett år sedan. Exempel på åtgärder som MDH har infört är förberedande uppsats i termin fyra, betonat metodinslagen i flera kurser och sett över examinationsordningen. Därtill deltar handledare i gemensamma seminarer för att säkerställa en likartad bedömning av uppsatser.

MDH har nu fått det positiva beskedet att dessa åtgärder gör att utbildningen håller en hög kvalitet och att examenstillståndet därmed är säkrat.

– Det är mycket glädjande att se att det arbete som MDH har lagt ner det under det senaste året på att säkerställa en hög kvalitet på utbildningen, har lönat sig. Det är av största vikt för MDH att alla utbildningar håller en hög kvalitet. Det här är ännu ett bevis på att det finns en potential här på MDH att vidta de rätta åtgärderna när vi fått synpunkter på vår verksamhet. Vi kan verkligen kraftsamla internt, säger rektor Karin Röding.

Läs mer på UKÄ:s webbplats