Examensrätter på forskarnivå får klartecken

2010-12-15 | Forskning/Samverkan

Efter ett nytt beslut från Högskoleverket får Mälardalens högskola tillstånd att utfärda doktorsexamen och licentiatexamen inom områdena inbyggda system, innovation och produktrealisering, miljö-, energi- och resursoptimering, industriell ekonomi, arbetsliv och styrning samt inom didaktik.

Som ett led i regeringens satsning på stärkt kvalitetssäkring i Sveriges forskarutbildning har högskolor fått anmäla till Högskoleverket vilka specifika ämnesområden man bedriver forskarutbildning inom och utfärdar examen för.

Nu har Mälardalens högskola, som sedan 2001 haft generell examensrätt för forskarutbildning inom teknik och naturvetenskap, fått besked om att man får rätt att utfärda examen på forskarnivå inom samtliga anmälda ämnesområden.

- Det är mycket positivt att få den här bekräftelsen. Att högskolan har egna examensrättigheter för forskare inom viktiga områden gör att vi kan bygga upp starka forskningsmiljöer, som kan samarbeta med företag och ta fram betydelsefulla kunskaper. Det är också viktigt för att få fler skickliga personer att stanna kvar i regionen, säger högskolans rektor Ingegerd Palmér.