Eva Sundgren är månadens forskare

2012-01-09 | Forskning/Samverkan

Visst är vi medvetna om att vi pratar på olika sätt i formella och informella situationer, men frågan är om vi förstår hur mycket vi styr vårt språk för att passa in, för att utöva makt eller för att påverka hur andra ser på oss.

Eva Sundgren har forskat mycket på olika aspekter av språk, bland annat om hur talet kan skapa tillhörighet till eller utestänga från en grupp.

Förra året blev hon befordrad till professor i svenska språket med inriktning mot sociolingvistik på Mälardalens högskola och är nu en av det fåtal språkprofessorer som finns i Sverige med den inriktningen.

Läs mer om Eva och hennes forskning under månadens forskare:

Till månades forskare