Dubbelt så många internationella studenter väljer MDH för sin Master

2017-02-09 | Utbildning Omvärld

Internationella sökanden till MDH:s engelskspråkiga program fortsätter att öka i antal, enligt den senaste ansökningsstatistiken. Medan det skett en ökning totalt sett för samtliga program är masterprogrammen de som särskilt utmärker sig, med en fördubbling av antalet förstahandssökande i år.

Allt fler internationella studenter hittar MDH och väljer att ansöka till högskolans program.

Sammantaget för programmen på avancerad nivå, det vill säga masterprogrammen, noteras en ökning med 68 procent i det totala antalet ansökningar. Antalet sökanden som har valt MDH som sitt förstahandsval har mer än fördubblats, ökningen är på 103 procent. Den största ökningen består av internationella studenter från tredjeland, det vill säga utanför EU. Det är 80 procent fler sökanden i den gruppen.

På grundnivå är ökningen mindre men även där ett faktum. Ökningen ligger runt 10 procent både för det totala antalet sökande och för förstahandssökande i den internationella ansökningsomgången.

– Detta är mycket positivt och tyder på att MDH:s aktiva arbete för att stärka varumärket och skapa kännedom om oss runt om i världen ger resultat. Nu kommer vi att verka för att så många som möjligt av de som antas ska kunna komma hit och påbörja sina studier. Det är många faktorer som spelar in men från MDH:s sida finns stöd genom hela processen. Ett ständigt ökande antal internationella studenter på campus kommer alla till gagn, säger rektor Paul Pettersson.

Samtliga program och kurser är fortfarande öppna för sen anmälan på  universityadmissions.se och studenter från inom EU/EEA har även möjlighet att ansöka i de nationella antagningsomgångarna.