Detaljplanen för nytt campus Eskilstuna har vunnit laga kraft

2015-10-12 | På campus

Den så kallade besvärstiden för detaljplanen för nytt campus i Eskilstuna är slut och inga överklaganden har kommit in. Detaljplanen har därmed vunnit laga kraft.

Detaljplanen ställdes ut i Stadshuset i Eskilstuna och på MDH under våren. Inga överklaganden har skickats in till Eskilstuna kommun.

– Ett överklagande hade gjort att vi skulle ha behövt arbeta om detaljplanen vilket nu inte är fallet. För MDH:s del är detta mycket positivt, säger Anna Gulyas, projektledare för nytt campus Eskilstuna.

Läs mer om nytt campus Eskilstuna