Det nya mångkulturella Sverige

2015-10-13 | Forskning/Samverkan

Boken ”Migration och etnicitet - perspektiv på mångkulturellt Sverige” ger en introduktion till forskningen om etnicitet och migration i Sverige. Den riktar sig främst till studenter och forskare inom sociologi och socialt arbete, men lämpar sig även för andra utbildningar som behandlar etnicitet och migrationsfrågor. En av redaktörerna till boken är universitetslektor Mehrdad Darvishpour vid MDH.

Den omarbetade upplagan består av flera kapitel som behandlar aspekter på svensk flykting- och migrationspolitik, frågor om etnicitet och identitet samt om diskriminering, utanförskap, segregation och representation. 

– Debatten om de här frågorna har fått stor aktualitet inte minst till följd av Sverigedemokraternas uppsving efter valet samt utvecklingen efter terrordåden den 7 januari 2015 i Paris. Min förhoppning är att boken ska vända perspektivet på integrationsfrågan och fokusera på ett aktivt antidiskrimineringsperspektiv för att öka integration och tolerans till mångfald i Sverige, säger Mehrdad Darvishpour.

 

”Migration och etnicitet – perspektiv på mångkulturellt Sverige” gavs första gången ut 2008. Den skrevs som en lärobok i sociologi och har använts i kurser vid fler lärosäten men även inom andra samhällsvetenskapliga ämnen. MDH-forskarna Elinor Brunnberg, professor i socialt arbete och Jonas Stier, professor i sociologi, är några av medförfattarna.

I denna upplaga tillkommer nya kapitel om bland annat ensamkommande flyktingbarn, situationen för romer, om integration och diskriminering och invandrarnas situation i arbetsmarknaden samt om hedersproblematiken och om invandrarmän och jämställdhet. 

– Andelen invånare i Sverige med utländsk härkomst har ökat från 16,7 procent år 2006 till 20,7 procent år 2014. Under första halva året 2015 har 50 000 flyktingar sökt asyl i Sverige. Integrationspolitiken har misslyckats och segregation och utanförskap har ökat. Det har lett till att en del ungdomar med utländsk bakgrund har attraherats av politisk islam och att fler människor visar sitt stöd för SD. Synen på romer har också försämrats efter ökat antal EU-migranter. Denna bok visar på olika aspekter av invandring, integrationsfrågor och etniska relationer utifrån ett maktperspektiv istället att fokusera på kulturella skillnader, säger Mehrdad Darvishpour.

Mehrdad Darvishpour är forskare i sociologi och har arbetat vid MDH sedan 2002. Han undervisar studenter inom socionomprogrammet och har fler fristående kurser som handlar om kvinnomisshandel och mångkulturellt socialt arbete. Under hösten planerar han att släppa en ny rapport om förändring av attityder till mångfald och invandrare i Sverige som han skrivit tillsammans med bland andra professor Fereshteh Ahmadi från Gävle högskola.

Presentationen av ”Mångfald och etnicitet - perspektiv på mångkulturellt Sverige” sker i samband med föreläsningen ”Förändring av attityder till mångfald och invandrare i Sverige” den 14 oktober i Aula Collegium i Eskilstuna. Välkomna! Mer information och anmälan.