”Det finns få saker så givande som att bidra till andra att utvecklas”

2017-03-24 | Utbildning Student

Med en syster och en mamma som arbetar som lärare var valet att bli lärare inte långt bort, men för Ted Kling var det framför allt intresset för lärande som fällde det avgörande beslutet att söka till ämneslärarprogrammet på MDH.

 

– Jag tycker att lärandet är fascinerande, speciellt i relationen mellan läraren och eleven. För mig känns verkligen läraryrket 100 procent rätt. Det finns få saker så givande som att bidra till att andra utvecklas, säger Ted, som är inne på sin fjärde termin på ämneslärarprogrammet.

Ämneslärarprogrammet leder till en lärarexamen med behörighet att arbeta som lärare i årskurs 7-9, på gymnasiet och inom vuxenutbildningen. Ted läser för att bli behörig Svensk- och Engelsklärare på gymnasial nivå. Under utbildningen får han ämneskunskaper i svenska och engelska, men även teoretiska kunskaper inom områden som är centrala för läraryrket. Det kan exempelvis handla om lärande och utveckling, konflikthantering och specialpedagogik.
– Jag tycker att det bästa med utbildningen är att den ger mig en pedagogisk verktygslåda. Det är stort fokus på teori, både inom ämnena och elevinteraktionen, men med en förankring i skolans verklighet, säger Ted.

Tät kontakt med skolvärlden

Studenter tillbringar totalt 20 veckor på en övningsskola i regionen, där den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) sker. På varje skola finns en utbildad handledare som studenterna har kontakt med.
– Kontakten med skolan är jätteviktig. Utöver VFU-perioderna, så har vi fältstudier i många kurser där vi ska genomföra uppgifter på skolan vi tillhör. Det gör att vi alltid får möjlighet att tillämpa teorierna i praktiken, säger Ted.

Det krävs djupa ämneskunskaper för att kunna lära ut på den ämnesnivå som gymnasiet kräver.
– Jag är glad att man studerar varje språk så pass ingående, men jag kan inte förneka att det är en hel del kämpaglöd som krävs med x antal sena pluggkvällar. Det gäller att vara redo att studera på heltid, eftersom utbildningen kräver mer än vad man kan tro. Samtidigt så finns det få saker som är så tillfredsställande som att få VG på uppsatser som man har slitit extremt hårt med, säger Ted.

Stöd under utbildning

Då utbildningen till att bli ämneslärare kan vara utmanande, är det bra att ha stöd av kurskamrater och faddrar under studietiden. Ted kommer från Norrköping innan han flyttade till Västerås för att studera på MDH, men har snabbt funnit nya vänner på högskolan.
– Vänner har varit viktigt för min trivsel på högskolan. På ämneslärarprogrammet pluggar vi tillsammans och hjälper varandra i studierna. Sedan har faddrarna på linjeföreningen varit ett stort stöd och alltid funnits där om det är något man undrar över, säger han.