”Det är väldigt roligt att upptäcka hur mycket man använder matematik"

2017-04-13 | Utbildning Student

Tim Midlöv läser kandidatprogrammet i teknisk matematik, ett program där ren matematik varvas med tillämpad matematik. Det gör att studenterna får en direkt koppling till matematikens verkliga användningsområden redan under studietiden.

Matematik används inom en mängd olika branscher och finns överallt i vårt vardagsliv, ofta utan att vi tänker på det. Tekniska lösningar, som är uppbyggda av matematiska modeller, används när vi googlar, betalar räkningar via vår internetbank, när vi söker musik på Spotify, tar del av väderprognoser eller får information om prissättningar på optioner på börsen. Och detta är bara några exempel.

Utveckla teknik inom många olika områden

Under utbildningen i teknisk matematik får studenterna lära sig grundläggande matematiska metoder som tillämpas inom statistik, informationsteknik, datavetenskap, energi- och miljöteknik, robotik- och reglerteknik, och många andra områden.
– Det är väldigt roligt att upptäcka hur mycket man använder matematiken i verkliga applikationer. Det finns knappt några gränser för vad man kan använda den till. Det finns alltid utrymme för något nytt och spännande att lära sig av under utbildningen, säger Tim.

För Tim var det passionen och intresset för matematiken som fick honom att söka till programmet från början.
– Jag sökte till MDH redan hösten 2015 fast till civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi. Men jag upptäckte snabbt att det var matematikkurserna som jag tyckte var intressanta och som jag såg fram emot betydligt mer än övriga kurser, vilket gjorde att jag valde att söka till kandidatprogrammet i teknisk matematik istället.

Stort behov av matematiker

Tim läser sitt första år på kandidatprogrammet i teknisk matematik. I framtiden tror han att han kommer att arbeta som matematisk konsult och därigenom hjälpa företag och organisationer att lösa olika typer av problem med matematik. Arbetsmöjligheterna är många för utexaminerade matematiker eftersom behovet av matematiker är stort.

–  Efter utbildningen har man fått en bra start på sina matematikstudier. För mig står valet mellan att fördjupa mig inom en gren av matematiken i ett mastersprogram eller att söka jobb inom den. Då matematiker inte finns i överflöd kommer det inte vara något problem att få jobb efter examen, säger Tim.

Tim trivs på programmet och på MDH.
– Det bästa med utbildningen är att man får så bra stöd och kontakt med lärarna. Om man har kört fast så är det väldigt enkelt att bara gå och knacka på lärarens kontor och fråga om hjälp, säger han.

Vad har du för råd till blivande studenter?

– Var gärna aktiv i studentaktiviteter, men glöm inte bort studierna. Det är bra om man hittar en bra balans och det kan hjälpa att strukturera upp plugget så att man inte bara pluggar sista veckan innan tentan, säger Tim.