Den 9 april invigs Studenttorget!

2013-03-12 | På campus

Nu är Studenttorgen på våra två campusorter snart verklighet. Den 9 april är det officiell invigning, kl. 10.00 i Eskilstuna och kl. 14.00 i Västerås och då är alla – studenter såväl som medarbetare varmt välkomna!

I Västerås öppnar Studenttorget redan den 25 mars och i Eskilstuna den 8 april. De olika öppningsdagarna beror på förseningar i leveranser till bygget. Infocenter kommer att stänga klockan 13.00 i Västerås fredagen den 22 mars och i Eskilstuna den 5 april för flytt till de nya lokalerna.

Akademiexpeditionernas funktionsadresser
Från och med den 18 mars finns inte längre akademiexpeditionernas funktionsmejladresser kvar. Självklart är administrationen fortfarande tillgänglig för dig som personal men du använder dig inte längre av expeditionens funktionsadress då dessa omdirigerats till Studenttorget. I och med att akademiexpeditionerna stänger i Västerås fredagen den 22 mars och i Eskilstuna den 5 april stängs även deras funktionstelefonnummer.

Gamla tentor för studenterna
Studenterna har genom olika kanaler uppmanats att hämta ut sina tentor, gamla som nya, på akademiexpeditionerna innan de stänger. Det är dock fortfarande många tentor som finns kvar så därför är det bra om du som kommer i kontakt med studenterna kan hjälpa till att påminna om detta.

När Studenttorgen öppnar kommer studenter att kunna hämta alla tentor skrivna från den 1 januari 2013 och framåt där. Upp till två år gamla tentor som är skrivna dessförinnan kan studenterna Studenttorget beställa genom studenttorget för att få hemskickad eller via mejl.