De får Pedagogiskt pris 2017

2017-04-24 | Utbildning Student

Osman Aytar och Karl-Krister Lindholm är årets mottagare av Pedagogiskt pris. De kommer att ta emot utmärkelsen vid Akademisk högtid fredag 28 april. Med anledning av detta håller de varsin föreläsning torsdag 27 april vid MDH i Västerås.

Osman Aytar, docent och universitetslektor i socialt arbete vid akademin för hälsa, vård och välfärd, får priset i kategorin pedagogisk ledning. Han kommer att föreläsa om sin undervisningsmetod, den pedagogiska idén och sina erfarenheter.

 

– Jag vill skapa en nyfikenhet och ett intresse för dynamiken mellan lärare och studenter. Mitt mål är att göra studenterna mer delaktiga i undervisningen.

Under läsåret har Osman Aytar som kursansvarig tillsammans med sina kollegor i lärarteamet, Maria Hopstadius, Marie-Louise Klingstedt, Pernilla Liedgren och Sylvia Olsson, arbetat med att utveckla undervisningsmetoderna i kursen Kunskapsproduktion i socialt arbete. Tanken är att få studenterna mer aktiva genom att ändra upplägget vid lektioner från föreläsning till workshops där alla är delaktiga.
– Studenterna får läsa text och sedan presentera och diskutera informationen med varandra. De får ta del av varandras lärande och får därmed flera olika sätt att se på kunskapen. Det är berikande och ger en bra grund för diskussion, säger Osman Aytar. En annan del är att studenterna får ett bra förhållningssätt till varandra med respekt och öppenhet.

 

Karl-Krister Lindholm, universitetsadjunkt i medicinsk vetenskap vid akademin för hälsa, vård och välfärd får priset i kategorin undervisningsinsatser.
– Jag känner mig oerhört stolt och glad över det här priset, inte minst eftersom det är våra studenter som har röstat.

Han har varit engagerad vid sjuksköterskeutbildningen vid MDH sedan 1980-talet, både som lärare i anatomi och fysiologi samt patofysiologi och som delansvarig för det medicinska ämnet på HVV.
– Min stora passion i arbetet är just studentkontakten. Den stimulerar mig till att hela tiden försöka förbättra min pedagogik för att kunna hjälpa studenterna att öka sin motivation till lärande och att bli nyfiken på ny kunskap, säger Karl-Krister Lindholm.

Han kommer i sin föreläsning försöka ge exempel på hur man pedagogiskt kan beskriva något som verkar svårt att bli lite mer begripligt.

Osman Aytar och Karl-Krister Lindholm kommer att föreläsa i sal Beta, MDH i Västerås, torsdag 27 april klockan 13.30. Välkommen att lyssna och inspireras av våra pristagare!