De får pedagogiskt pris 2015

122 nomineringar har gett tre pristagare

2015-01-30 | Utbildning

Pedagogiska priset 2015 tilldelas Stefan Löfgren och Hans Bjurgren, i kategorin undervisningsinsatser, och Åsa Tjulin i kategorin pedagogisk ledning. Priset delas ut i samband med Akademisk högtid den 24 april.

Under november och december 2014 inbjöds studenter och medarbetare att nominera kandidater till pedagogiskt pris. Hela 122 nominering av 114 personer inkom. Nomineringskommittén för det pedagogiska priset har därefter noga gått igenom och övervägt alla nomineringar och enats om förslag på vinnare. Rektor har nu fattat beslut om pristagarna. Den totala prissumman är på 50 000 kronor.

I kategorin undervisningsinsatser får Stefan Löfgren och Hans Bjurgren, båda universitetsadjunkter i datavetenskap vid akademin för innovation, design och teknik,  dela på 25 000 kronor tillsammans. Motiveringen lyder:

"Hans och Stefan har visat stor kreativitet och pedagogisk skicklighet genom att med nyskapande undervisningsformer öka studenternas engagemang och lärande. Med undervisningsmetoder inom datavetenskap, kollektivt kallat "Stuck In Active", har de eftersträvat en studerandekultur med en jämn och hög aktivitet genom hela kursen. Deras undervisning kännetecknas av en blandninga av inspelade föreläsningar, nivåanpassade gruppfördelningar, studentaktiverande gruppövningar där läraren är moderator, case-baserad undervisning med kontinuerlig examination och handlening i gruppform. Resultatet är att flera studenter når kursmålen och fler nöjda studenter i utbildningen vilket synliggjorts i kursvärderingarna."

I kategorin pedagogisk ledning får Åsa Tjulin 25 000 kronor. Motiveringen lyder:

"Åsa har visat föredömligt exempel på pedagogisk ledarskap genom att hon både initierat och drivit på för pedagogisk utveckling i sitt arbetslag inom folkhälsovetenskap. Konkret har detta bland annat inneburit att samtliga lärare deltagit i en handledarkurs, samt att dessa lärare omsatt och använt de nyvunna kunskaperna i kurserna. Detta har ökat de studentaktiva undervisningsinslagen, med inspiration av bland annat problembaserat lärande, med positiva resultat inom folkhälsoprogrammet."

Föreläsningar med pristagarna

Den 23 april, dagen före Akademisk högtid, kommer pristagarna att ge föreläsningar om sin syn på pedagogik och lärande under eftermiddagen. Exakt tid meddelas senare. De får sedan mottaga priset dagen efter, den 24 april, under Akademisk högtid i Västerås konserthus. Dit hälsas alla intresserade välkomna. Platserna måste intas senast kl. 15.45, ceremonin startar kl. 16.00.