Datorstödd självrapportering avgörande för Parkinsonpatienters livskvalitet

2014-04-16 | Forskning/Samverkan

Taha Khan, doktorand i datavetenskap vid Mälardalens högskola och Högskolan Dalarna har i sin doktorsavhandling arbetat med att fram tekniska applikationer som gör det möjligt för vårdpersonal att på distans bedöma symptom hos patienter med Parkinsons sjukdom. Den 16 april disputerar han på Högskolan Dalarna i Borlänge.

 

 

I doktorsavhandlingen "First-Principle data-driven models for assessment of motor disorders in Parkinson’s disease" har Taha Kahn genom bland annat tre delstudier undersökt hur läkare avläser och tolkar ett inspelat ljud- och bildmaterial på Parkinsonpatienter i olika sjukdomsstadier och hur vårdpersonal med hjälp av datormetoder och inspelade ljud- och videosnuttar kan avläsa patienters motoriska sjukdomssymtom.

– Alla patienter med Parkinsons sjukdom blir gradvis sämre men symtomen varierar mycket genom sjukdomsförloppet. Därför är det så viktigt att behandling och medicinering anpassas fortlöpande till det dagsaktuella sjukdomsläget. Med den här metoden blir detta möjligt. Vården blir flexiblare och mer patientanpassad, säger Taha Khan.

Läs gärna artikeln på Högskolan Dalarnas hemsida .
För mer information om doktorsavhandlingen, se MDH:s kalendarium .