Dansande svanrobot gör succé

2010-09-24 | Forskning/Samverkan

Den döende svanen rör sig ömsom harmoniskt och böljande, ömsom dramatiskt och hetsigt i takt till Tjajkovskijs mäktiga musik från baletten Svansjön. Men det är ingen vanlig balettdansös utan en robot i form av en svan, skapad vid Mälardalens högskola och koreograferad av en professionell dansare.

I slutet av september visades svanroboten för första gången upp för allmänheten under Sveriges största bokmässa i Göteborg. Intresset för svanboten var mycket stort, och nyheten om den spreds över hela världen (se ett urval av artiklar nedan.)

- Vi vill utforska var gränsen går för vad en robot kan göra, vilka mänskliga uttryck den kan ta sig och hur det påverkar människors upplevelse av roboten när den finns med i konsten och dansen, säger Lars Asplund, professor i datavetenskap vid Mälardalens högskola i Västerås.

Han forskar inom robotik och har tillsammans med Kerstin Gauffin, chef för divisionen för Teater och kreativa applikationer vid Mälardalens högskola, och koreografen och dansaren Åsa Unander-Scharin arbetat fram svanroboten. Carl Unander-Scharin har sedan gjort en elektroakustisk omarbetning av Tjajkovskijs musik.

Några artiklar om svanroboten

ScienceDaily

CNET

TorontoSun

DailyIndia

Ny Teknik