Brandförsök i Salagruva ska ge säkrare räddningsinsatser

2013-10-25 | Forskning/Samverkan

Att släcka bränder och genomföra räddningsinsatser i tunnlar och andra undermarksanläggningar innebär stora utmaningar för räddningstjänsten. För att öka kunskaperna om räddningsinsatser under mark genomförs brandförsök i Tistgruvan i Sala den 25 och 26 oktober, inom ramen för ett forskningssamarbete mellan Mälardalens högskola, Lunds Tekniska Högskola, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Storstockholms brandförsvar, Södra Älfsborgs Räddningstjänstförbund samt Räddningstjänsten i Sala-Heby.

 

Brandmän och brandbil.

– Den taktik och teknik som räddningstjänsten använder vid bränder i byggnader ovan mark är inte alltid tillräcklig när det gäller bränder i undermarksanläggningar. Med traditionella metoder och dagens regelverk är det mycket svårt att genomföra insatser i till exempel järnvägstunnlar som är över 500 meter långa, säger Mia Kumm, doktorand i brandteknik vid Mälardalens högskola.

För att få underlag till att utvärdera olika räddningsinsatser under mark, genomförs brandförsök i Tistgruvan i Sala den 25-26 oktober. Under försöken består branden av en container med lastpallar som bränsle, vilket efterliknar en brand som motsvarar tre till fyra bilar. Räddningstjänsten kommer i denna omgångens försök att släcka branden med hjälp av nyare tekniker som till exempel luftskum och skärsläckare. De olika teknikerna kommer senare att utvärderas av forskargruppen.

 

Container i tunnel.

Brandförsöken ingår i forskningsprojektet ”Taktik och metodik vid brand i undermarksanläggningar” där syftet är att utveckla taktik och metodval för att underlätta räddningsinsatser i till exempel vägtunnlar och tunnelbanestationer. Resultaten kommer användas för att förbättra räddningstjänstens metoder och i nytt utbildningsmaterial, vilket kommer leda till säkrare och effektivare räddningsinsatser.