Blivande sjuksköterskor möter framtida arbetsgivare

2016-02-05 | Student

Den 4 februari anordnades Karriärdagen för sjuksköterskor på MDH i Västerås. Över 100 studenter kom för att träffa potentiella framtida arbetsgivare när kommuner, landsting och organisationer runt om i Mälardalsregionen samlades.

Ett tjugotal utställare tog chansen att möta blivande sjuksköterskor då en karriärdag för studenter inom sjuksköterskeprogrammet anordnades för första gången. Under dagen fanns det möjlighet för studenter att träffa och knyta kontakt med framtida arbetsgivare samt att höra hur det är att arbeta inom deras verksamhetsområde.

– Det är jätteroligt att se alla arbetsgivare så engagerade i möten med studenter från olika terminer inom sjuksköterskeprogrammet, säger Anneli Sköld, programsamordnare för sjuksköterskeprogrammet.

Emma Wassberg som studerar sjätte terminen på sjuksköterskeprogrammet var en av studenterna som tog chansen att besöka utställarna och lyssna på presentationer som hölls under dagen.

– Det är ett bra tillfälle att se vad olika arbetsgivare har att erbjuda. Eftersom jag läser sista terminen nu är det verkligen dags att börja se sig om, säger Emma Wassberg.

Dagen riktade sig till sjuksköterskestudenter i grundutbildningen på samtliga av MDH:s utbildningsorter, från nyblivna studenter till snart nyutexaminerade. En som besökte karriärdagen i hopp om att få klarhet i framtida karriärmöjligheter var Hanna Åberg som snart är färdigutbildad.

– Jag vet inte riktigt inom vilket arbetsområde som jag vill arbeta inom i framtiden. Det är svårt eftersom det finns så många olika arbetsgivare att välja mellan, säger Hanna Åberg.

Konkurrensen mellan arbetsgivarna är hård då bristen på sjuksköterskor idag är mycket stor. Det innebär att framtidsutsikterna för MDH:s blivande sjuksköterskor är mycket goda.

– Vi behöver fler sjuksköterskor, som alltid. Vi hoppas därför att vid ett sånt här tillfälle få träffa många nyfikna studenter som kan tänka sig att arbeta hos oss, säger Catrine Dahlberg, sjuksköterska inom Katrineholms kommun.

En annan arbetsgivare som deltog i karriärdagen var Region Örebro län.

– Dagen har varit givande då vi har träffat flera verkligt intresserade studenter som kan tänka sig att flytta och börja arbeta hos oss trots ett visst avstånd från nuvarande hemort. Det skapar en gemenskap att samla människor med liknande intressen, säger Anders Lövsäter, sjuksköterska på Lindesbergs lasarett.

Ansvariga för arrangemanget planerar en karriärdag även nästa år.

– Det var en lyckad dag! Vi tar med oss erfarenheterna till nästa års evenemang och satsar på att anordna dagen i Eskilstuna och då även för specialistsjuksköterskor, säger Gertrud Fager, projektledare för Karriärtorget.

De utställare som deltog var; Attendo, Enköpings kommun, Eskilstuna kommun, Katrineholms kommun, Landstinget Sörmland, Landstinget Västmanland, Region Örebro län, Sala kommun, Skinnskattebergs kommun, Strängnäs kommun, Vårdförbundet samt Västerås stad.

Karriärdagen för sjuksköterskor arrangerades av Karriärtorget på MDH i samarbete med akademin för hälsa, vård och välfärd, MDH.