Besök från Kinas ambassad på MDH i Västerås

2016-03-18 | På campus

Uttbildningsrådet Chunxiang Dou med flera representanter från utbildningssektionen vid den kinesiska ambassaden besöker MDH i Västerås under fredagen.

Den kinesiska delegationen tas emot av på MDH av Gunnar Widforss från ITS-EASY och vikariende pro-rektor Peter Gustafsson och möter bland annat kinesiska professorer och studenter vid MDH. Delegationen bjuds dessutom på en rundtur på högskolan. Under eftermiddagen kommer delegationen att delta i Automation Regions kongress.