Bättre studietid med bra studieteknik

2016-04-08 | Utbildning Student

Att plugga på högskolan är ofta en stor omställning, vare sig man kommer direkt från gymnasiet eller har arbetat i några år. Men på MDH finns hjälp att få. Ett exempel är Supplemental Instruction, eller SI, där studenter som läst vid högskolan några terminer stöttar nyare studenter. Ett arbete som har varit så framgångsrikt att det nu ska presenteras på en internationell konferens.

 

 

- Det handlar om att lära sig att resonera och förstå sammanhang, något som är viktigt att ha med sig både i studierna, vid tentan och i det väntande arbetslivet, säger Cristoffer Kos, en av MDH:s 45 SI-ledare.

Han läser sitt fjärde år på civilingenjörsprogrammet i energisystem vid MDH och är SI-ledare sedan två år tillbaka. Han håller i gruppdiskussioner en gång i veckan med studenter som har läst kortare tid på högskolan. Sedan satsningen på SI startade hösten 2014 har hela 650 studenter tagit hjälp av honom eller någon annan SI-ledare.

– Vårt uppdrag är att leda diskussionen, stötta, ställa frågor och ge uppgifter, inte servera lösningar eller svar, säger Cristoffer Kos. 

Till sin hjälp har Cristoffer och de andra SI-ledarna metodhandledare som de kan diskutera sin roll och frågor om pedagogik med, men innehållet vid gruppdiskussionerna planerar de själva. SI-ledarna stämmer också kontinuerligt av med studenterna  i SI-gruppen, exempelvis vad de upplever som jobbigt och vad de vill fokusera på. Sedan planerar SI-ledarna diskussionerna tillsammans och förbereder övningar utifrån vad studenterna vill ha.

– Att atmosfären är öppen och tillåtande är en viktig framgångsfaktor. Alla är där frivilligt och deltar aktivt. Det är verkligen livliga diskussioner med spännande presentationer – och mycket skratt. Alla vågar ha fel. Det handlar om att lära sig att resonera och förstå sammanhang och själv komma fram till ett svar, något som är viktigt att ha med sig både i studierna, vid tentan och i det väntande arbetslivet, säger Cristoffer Kos.

MDH presenterar SI-arbetet på internationell konferens

I maj arrangeras en internationell SI-konferens i Kansas, USA, där runt 500 representanter från lärosäten runt om i världen deltar. Cristoffer Kos, Marina Bergman, projektledare och metodhandledare för SI, och Mikael Lindberg, metodhandledare för SI, deltar på konferensen och presenterar MDH:s arbete med SI.

– SI är ett nytt och bra sätt att fånga upp studenterna tidigt och ”träna” dem i ett förhållningssätt till sina studier. Man angriper problem på olika sätt och jobbar tillsammans med andra och lär av varandra. Både studenterna och SI-ledarna uppskattar verkligen MDH:s satsning på SI, säger Marina Bergman.