Bättre kommunikation i stora inbyggda system

2016-11-10 | Forskning/Samverkan

Mohammad Ashjaei har utvecklat nätverkslösningar som bevisat förbättrar funktionen hos inbyggda system i till exempel bilar, flygplan och smarta hem. Torsdagen den 10 november disputerar han med avhandlingen ”Real-Time Communication over Switched Ethernet with Resource Reservation” vid Mälardalens högskola (MDH) i Västerås.

Inbyggda system finns idag i allt från klockor och mobiltelefoner till bilar och flygplan. Ju fler funktioner de inbyggda systemen ska utföra, desto tyngre blir belastningen på nätverken som kopplar dem samman. Därför har Mohammad Ashjaei undersökt hur dessa nätverk kan förbättras.
– En smart klocka behöver ofta bara ett inbyggt system för att fungera, men i till exempel en bil med funktioner som parkeringsassistent, farthållare och krockkuddar kan det finnas hundratals inbyggda system. För att de ska kunna kommunicera med varandra behövs ett väl fungerande nätverkssystem, säger han.

Nya lösningar efterfrågas inom flera branscher
Det Mohammad har gjort är att utforma en viss typ av nätverksväxlar som bättre kan hantera information i storskaliga system. Genom tester har han säkerställt att information som skickas mellan de inbyggda systemen i nätverket kommer till rätt plats, i rätt tid.
– Inbyggda system fyller specifika funktioner som ofta är väldigt tidskänsliga. Det är ingen katastrof att information inte kommer fram i tid när du försöker öppna en hemsida, men det är livsviktigt att din krockkudde utlöser sig när den ska, säger Mohammad.   

Resultaten av avhandlingen visar att de nya lösningarna förbättrar kommunikation inom nätverkssystem. Detta innebär bland annat att fler funktioner kan utföras utan att antalet inbyggda system behöver öka, vilket efterfrågas inom ett flertal branscher.
– Inom bilindustrin finns det en stor efterfrågan på att kunna lägga till fler funktioner för att hjälpa föraren. Jag pratar om bilen som ett exempel, men den här typen av lösning behövs även inom tillverkningsindustrin, flygindustrin och för utveckling av till exempel smarta hem och hälsoteknik, säger Mohammad.

Vill fortsätta forska
Mohammad är 35 år och bor i Västerås tillsammans med sin fru och sin nyfödda dotter. Han kommer ursprungligen från Iran men flyttade till Sverige 2010 för att läsa mastersprogrammet i intelligenta inbyggda system vid MDH. Efter disputationen vill han gärna fortsätta forska för att bygga vidare på sina resultat.
– Jag sökte till MDH eftersom högskolan är världsledande inom utveckling av inbyggda system, och mitt intresse har bara ökat. Jag tror att min forskning kan användas för att förbättra prestanda även inom andra domäner, som till exempel vid överförande av information i molnlösningar, säger Mohammad.