Bättre förberedd med studieteknik integrerat i programmet

2016-07-08 | Student Utbildning

MDH erbjuder sedan länge studenterna stöd i studieteknik och akademiskt skrivande som fristående kurser utanför själva utbildningsprogrammet. Men högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik har tagit ytterligare ett steg och väver istället in praktiska övningar och skrivhandledning i utbildningen. ”Nu har jag en mer vettig grund att stå på under resten av utbildningen” säger en student i utvärderingen.

För att lyckas med högskolestudier är det viktigt att vara intresserad av det program eller kurs som man har valt. Motivation och eget ansvar över hur man lägger upp sin studietid är andra faktorer som behövs för att klara av studierna.

 

Conny Collander är, tillsammans med professor Mats Björkman, ansvarig för högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik vid MDH. Conny menar att de studenter som inte klarar av utbildningen ofta har svårt för just struktur eller skrivande. Tillsammans med Cesam, som är högskolans verksamhet som stöttar studenter och lärare i bland annat högskoledagogik, studieteknik och akademiskt skrivande, och studenthälsan har högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik därför tagit fram ett nytt upplägg.

– Genom att integrera studieteknik och akademiskt skrivande i själva utbildningen ger vi alla studenter chansen att klara av studierna. Det är viktigt att lära sig hantera den frihet som det innebär att studera på högskolan och vi har mött ett stort engagemang både från Cesam, studenthälsan och studenterna, säger Conny Collander.

Under den första kursen på högskoleingenjörsprogrammets ges flera obligatoriska föreläsningar:

  1. Hjärnkoll, koncentration och vanor.
  2. Skrivföreläsning, bland annat om referenssystem och skrivregler.
  3. Handledning av skrivuppgift.
  4. Motivation, självkännedom och planering.
  5. Grupper, kommunikation och gruppkontrakt.
  6. Lästeknik, minnesteknik, kreativitet och problemlösning.
  7. Feedback på skrivuppgift - språkligt och innehållsmässigt.

Studenterna får sedan en slutuppgift baserad på alla momenten som sedan examinerades.

– Det är glädjande att läsa utvärderingarna. Studenterna är verkligen positiva till satsningen och lyfter bland annat att de har utvecklat sitt lärande och kommit in i ”tänket” för högskolestudier på ett bra sätt, säger Marina Bergman, studiepedagog vid Cesam.