Avslutningshögtid med framtidsförväntan

2017-01-20 | Utbildning Student

Den 19 januari arrangerade MDH avslutningshögtid i Aula Collegium i Eskilstuna för de studenter som läst sin sista termin under hösten 2016.

Ett 70-tal studenter från förskollärarprogrammet, ämneslärarprogrammet för gymnasiet, socionomprogrammet, sjuksköterskeprogrammet och beteendevetenskapliga programmet deltog i avslutningshögtiden tillsammans med sina familjer. 

Paul Pettersson, rektor vid MDH, bloggar om avslutningshögtiden:

"Den här veckan inleddes med välkomsttimme för alla nya programstudenter och avslutas med firande av nyutexaminerade beteendevetare, sjuksköterskor, socionomer, förskolelärare och ämneslärare.  De nya studenterna har några år framför sig här på MDH med studier, lärare, nya vänner och för många en ny stad. Studenterna som nu tar ut sin examen ger sig ut på arbetsmarknaden – några startar egen verksamhet. Samma framtidsförväntan låg i luften vid båda eventen."

Se bilder från avslutningshögtiden