”Att utbilda mig är det bästa valet jag gjort!”

2016-04-08 | Utbildning Student

André Holmgren och Nanna Lännenmäki är två studenter som läser socionomprogrammet vid MDH. De valde utbildningen av helt olika anledningar och vill jobba med två helt olika saker. Men bägge brinner för relationer, samspel mellan människa och samhälle och att hjälpa individer i utsatta och problematiska livssituationer.

 

Socionomprogrammet med huvudämnet socialt arbete har ett högt söktryck och är en av de populäraste utbildningarna på MDH. Utbildningen utgår från en helhetssyn där människors utsatthet och sociala problem ses som samhällsfenomen och kräver insatser på samhälls-, grupp- och individnivå.
– Programmet är brett och ger möjlighet att arbeta inom många olika yrken och branscher. Det passar mig eftersom jag är en rastlös person som gillar utveckling, ogillar monotona sysslor och vill kunna arbeta med något som jag brinner för; att göra skillnad för människor, säger Nanna Lännenmäki, som läser sista terminen på utbildningen och vill jobba med barn och unga utsatta när hon är färdigutbildad.

André Holmgren hoppas uppfylla sin dröm om att bli psykoterapeut, vilket kräver både några års arbetslivserfarenhet som socionom men även vidarestudier.
– Jag har hittills fått lära mig om hur klasser, kön, etnicitet, ålder, funktionsförmåga och sexuell läggning påverkar människors livsvillkor, om barns situation, behov och rättigheter samt hur människors upplevelser och erfarenheter beaktas i olika situationer. Att utbilda mig är det bästa valet jag gjort! Det kommer att bli en lång resa för mig men jag är glad att den börjar här på MDH. Högskolan är fin och fräsch och utbildningen har överraskat mig positivt. Det är inte bara att lärare står och håller i föreläsningar, utan det är ofta som vi studenter får vara aktiva och reflektera – vrida och vända på saker och ting, säger André Holmgren.

Under utbildningen är diskussion och reflektion återkommande kursmoment, vilket ger stöd till utveckling på både personlig och professionell nivå. Det är något som Nanna Lännenmäki uppskattar och anser är en viktig egenskap att ha som färdigutbildad socionom.
– Man får inte bara kunskap utan man lär känna sig själv mer. Varje kurs är i sig unik och rolig. Mina favoriter har hittills varit juridikkurserna och den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), där jag fick jobba på vuxenförvaltningen LSS och lära mig hur boendena var uppstrukturerade och hur det fungerade på plats med klienterna. VFU är en fantastisk möjlighet som gör att det blir lättare att få in en fot på arbetsmarknaden och underlättar i letandet efter jobb. Det ger en trygghet eftersom det inte blir ett lika stort hopp ut i arbetslivet, säger Nanna Lännenmäki.

På socionomprogrammet genomförs VFU i samverkan med sociala verksamheter i Mälardalsregionen under termin tre och sex. Syftet är att få studenter att utföra professionellt socialt arbete i offentlig förvaltning, frivilliga organisationer och privata näringslivet. André Holmgren, som går termin fyra, avslutade nyligen sin VFU på en skola i Eskilstuna där han fick jobba som kurator.
– Det var roligt att få mycket ansvar och att jobba på riktigt. Arbetsmarknaden ser mycket bra ut för oss socionomer så det är positivt att få komma ut i flera verksamheter eftersom man inte riktigt vet var man kommer att hamna efter examen. Men en sak är i alla fall säker, socionomutbildningen leder till jobb, säger André Holmgren.

 

Tre snabba

Vad är det roligaste med att plugga på MDH?

Nanna: Att man träffar så mycket nya människor och faktiskt bästa vänner. Jag har många fina minnen från både rookieperioden och olika pluggtillfällen.

André: Gruppuppgifterna som vi får göra. Man lär sig himla mycket av varandra och tvingas tänka och se andra synvinklar på de saker som vi lär oss.

Hur är Eskilstuna som studentstad?

André: Jag gillar Eskilstuna – det finns många mysiga pubar och aktiva studentföreningar. För mig är det ett plus att det är nära med tåg och bil hem till föräldrar och vänner i Södertälje.

Nanna: Jag gillar staden och mixen av allt som finns här. Vill man vara aktiv inom de saker som sker i samband med skolan så finns det mycket aktiviteter att välja bland.

Har ni några tips till nya studenter som ska börja plugga i höst?

Nanna: Börja i tid! Gå på föreläsningar och häng med från start. Följ studiehandledningen så ska det inta vara några problem. Och oroa dig inte för mycket – världen går inte under om man inte klarar en tenta. Då får man ta nya tag och göra den igen.

André: Plugga inte för mycket och tänk på att hitta din egna tolkning av det du läser, för det är så jag tror att man lär sig bäst!