Att möta barn i förskolan

- aktuell forskning presenteras på Bemötandedagen

2013-10-22 | Forskning/Samverkan

Förskolan har förändrats mycket de senaste 20 åren, exempelvis har 25-30 procent av barnen i förskolan en annan etnicitet än den svenska. Segregationen i samhället är större, arbetslösheten ökar och fler är ensamstående föräldrar. Det är några förklaringar till att fler barn än tidigare har behov av särskilt stöd. Nu presenteras forskning kring förskolan som skyddande miljö vid Bemötandedagen på Mälardalens högskola (MDH) i Västerås den 29 oktober och i Eskilstuna den 30 oktober.

 

 

- Forskning visar att fyra till fem procent av förskolebarnen har behov av särskilt stöd. Men enligt förskolepersonal är hela 14-17 procent av barnen i behov av särskilt stöd, de vi kallar ”gråzonsbarn”. För dem kan förskolan fungera som en skyddande miljö, säger Lena Almqvist.

När Lena Almqvist studerar miljön i förskolan tittar hon bland annat på faktorer som främjar psykisk hälsa; som pedagogernas lyhördhet och samspelet mellan barnen. För att få fram mått på psykisk hälsa studeras barnens engagemang och för att få fram mått på psykisk ohälsa studeras istället barnens beteendeproblem.
– Det är egentligen märkligt att samhället inte lägger mer tyngd på förskolan och dem som arbetar där. I förskolan läggs grunden till så mycket, bland annat känsloförståelse och empati. Det är viktigt att samhället väljer att satsa tidigt, så att man inte senare behöver undra varför problemen uppstår eller varför samhället ser ut som det gör.

Lena Almqvist har ett brett internationellt nätverk och hon har bland annat deltagit i ett EU-projekt om hur olika länder hanterar barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Hon har även skrivit artiklar i samarbete med sydafrikanska forskare i ett Sida-projekt.

Forskningen om att möta barn med behov av särskilt stöd presenteras vid ett seminarium under Bemötandedagen den 29 oktober i Västerås klockan 13.15–14.30 i sal R1-131, MDH och den 30 oktober i Eskilstuna klockan 13.15–14.30 i sal A407 Futurum, MDH.

Fakta forskningsstudien
Lena Almqvist forskar sedan ett år i ett nationellt projekt finansierat av Socialstyrelsen som ser på förskolan som just en skyddande miljö. Projektet kommer att samla in data om cirka 800 förskolebarn i åldrarna 1-5 år i Västerås, Eskilstuna, Stockholm, Umeå, Eksjö och Jönköping.

Fakta Bemötandedagen
Bemötandedagen är en konferens och mötesplats där personal i offentlig verksamhet får ta del av forskning och goda exempel som ger möjlighet att reflektera över hur de bemöter andra. En annan MDH-forskare som föreläser under dagen är Jonas Stier, professor i sociologi. Han talar på temat interkulturell kommunikation och vad kulturell mångfald betyder för exempelvis kommunal verksamhet. Konferensen arrangeras för fjärde året i rad av Samhällskontraktet, ett samarbete mellan MDH, Västerås stad och Eskilstuna kommun.

Konferensdagar:
29 oktober klockan 8.00–16.00, Mälardalens högskola, Västerås
30 oktober klockan 8.00–16.00, Mälardalens högskola, Eskilstuna

Läs mer om Bemötandedagarna