”Att kunna hjälpa lärare är det som motiverar mig”

2017-11-08 | Utbildning Forskning/Samverkan Student

Olcay Sert är ny universitetslektor i engelska på MDH. Det var hans intresse för mänskliga möten och de utmaningar som finns i att försöka förstå varandra som ledde in honom på forskningsbanan. Idag använder han sin kunskap inom lingvistik och språk för att stärka lärarnas kommunikationskompetens i klassrummet.

 

– Att kunna hjälpa lärare, vilka är de viktigaste agenterna för att forma våra barns framtid, är det som motiverar mig och som gör forskningen värdefull för mig, säger Olcay.

Olcay Serts forskning fokuserar främst på klassrumsdiskurs, interaktionskompetensoch språklärarutbildning och som forskningsmetodik använder han samtalsanalys för att analysera social interaktion.

– Samtalsanalys är en kraftfull metod som hjälper oss att bättre förstå dynamiken i professionell kommunikation. Resultaten från metoden hjälper oss att identifiera och analysera kommunikationskompetens och förmåga hos lärare och studenter, något som sedan kan användas i lärarutbildning och språkinlärning, säger Olcay.

Har arbetat med lärarutbildning i flera länder

Olcay Sert kommer från Turkiet och har en kandidatexamen i engelsk språkvetenskap och en masterexamen i engelskspråkig undervisning från Hacettepe University i Turkiet. Han tog sin doktorsexamen inom utbildningsvetenskap och tillämpad lingvistik på Newcastle University i Storbritannien. Sedan dess har han arbetat i flera olika länder i Europa, där han har deltagit i lärarutbildning och undervisat i klassrumsinteraktion, samtalsanalys, kommunikationsförmåga, språkinlärning och undervisning samt undervisningsteknik på såväl kandidat- och mastersnivå som inom forskarutbildning.

På MDH kommer Olcay att undervisa lärarstudenter och studenter som läser engelska i språkvetenskap och kommunikation. Han kommer även att vara en del av forskningsmiljön språk- och litteraturvetenskap samt ämnenas didaktik (SOLD) som ingår i forskningsinriktningen utbildningsvetenskap och matematik på MDH.

– Vi är väldigt glada att Olcay är en del av vår forskningsmiljö. Han är internationellt framstående inom sitt område och aktiv i olika internationella forum som kommer att stärka och komplettera vår kompetens ytterligare. Det kommer att bidra till att utveckla vår lärarutbildning och möjliggöra kompetensutveckling av lärare inom detta område i vår region, säger Marie Öhman, vetenskaplig ledare för SOLD.

 

Olcay Sert presenterar sin forskning på seminarium 8 november

Den 8 november kl 13.15 - 14.45 i sal U3-104 på MDH i Västerås presenterar Olcay Sert sin forskning inom "Investigating L2 (Classroom) Interactional Competence: Classrooms and Beyond". ​Välkommen!