Återanvändning av säkerhetskritiska system sparar tid och pengar

2015-07-13 | Forskning/Samverkan

MDH-forskaren Irfan Sljivo är doktorand inom inbyggda system vid Mälardalens högskola (MDH) och har utvecklat metoder som underlättar återanvändning av programvara i säkerhetskritiska system. Detta möjliggör minskade kostnader och ett mer strukturerat arbetssätt för tillverkande företag.

Personbilar, tåg och flygplan är exempel på säkerhetskritiska system. Dessa kan orsaka stor skada om de inte fungerar som de ska. Forskaren Irfan Sljivo fokuserar på säkerhetskritiska system i transportfordon där programvarufel kan få katastrofala följder, och i värsta fall leda till en olycka. Dessa system blir allt vanligare och allt mer komplexa, vilket gör det svårare att garantera säkerheten i dem. 
– Det kostar ofta mer att säkerställa att de säkerhetskritiska systemen i transportfordonen fungerar, än vad det gör att utveckla dem, säger han.

”Alla system kan vara osäkra under fel förhållanden”

Irfan Sljivo vill göra det möjligt att återanvända programvarudelar av säkerhetskritiska system, något som i dagsläget är besvärligt. Varje bransch har en specifik säkerhetsstandard som systemen måste följa, vilket innebär att programvara från en fordonstyp inte utan vidare kan återanvändas i en annan. Eftersom programvaran då verkar under nya förutsättningar, finns det inte längre någon garanti för att systemet är säkert.
– Jag vill underlätta återanvändning av programvara för att minska arbetstiden och kostnaden för att anpassa den efter rådande säkerhetsstandarder. Genom att kartlägga så kallade säkerhetskontrakt som garanterar att en viss programvarudel följer säkerhetskraven i en viss situation, kan den återanvändas mellan olika modeller utan risk för systemfel, säger Irfan Sljivo.

Resultat med brett användningsområde  

I sin licentiatuppsats presenterar han hur dessa säkerhetskontrakt utvecklas och används. Metoderna har testats genom fallstudier, där de har demonstrerats på säkerhetskritiska system i hjullastare. Resultaten är relevanta för återanvändning av programvarudelar inom alla fordonsbranscher, och ett framtida forskningsmål är att göra återanvändning av mjukvara möjlig mellan olika typer av fordon, från exempelvis personbilar till flygplan.
– Minskade kostnader för att anpassa system efter säkerhetsstandarder innebär ökad möjlighet till utförligare säkerhetsanalyser, och i sin tur till större förtroende för säkerheten i systemen. Dessutom kan resurser läggas på utveckling av systemfunktioner, vilket tidigare inte har varit ekonomiskt möjligt, säger Irfan Sljivo.

Spännande samspel

Irfan Sljivo har en masterexamen i elektronik från universitetet i Sarajevo. Det var under en utbytestermin som han först kom i kontakt med Sverige och MDH. 
– Jag trivdes med arbetsklimatet, kursupplägget och den nära kopplingen till industrin. Det är huvudskälen till att jag återvände till MDH för att börja forska som doktorand, säger han.

Nästa steg är fortsatt forskning mot en doktorsavhandling, nu med fokus på säkerhetskritiska system i självstyrande fordon såsom personbilar, lastbilar och industrimaskiner.
– Dessa förlitar sig ännu mer på mjukvara än vad fordon gör idag. Samspelet mellan den artificiella intelligensen och säkerheten i sådana system känns väldigt spännande, säger Irfan Sljivo.