Årets mentor och adept utsedda

2012-05-21 | Forskning/Samverkan

Den 9 maj arrangerade Karriärtorget en avslutningskväll för de arbetsgivare och studenter som deltagit i årets mentorprogram. Under kvällen utsågs årets mentor och adept till dem som haft det mest lyckade samarbetet.

Vinnarna blev Stefan Svartström från FVB och Eva-Maj Johansson som studerar till civilingenjör med inriktning mot energisystem.

Motivering:

För ett mentorskap med täta kontakter och ett stort engagemang hos både adept och mentor. Förutom möten i olika miljöer har mentorskapet också resulterat i både exjobb och anställning. Ett lysande exempel på vad mentorskapets fördelar kan innebära!

- Mentorprogrammet har gett mig och FVB mer än jag någonsin kunde förvänta mig! säger Stefan Svartström. Jag och min adept har haft tät kontakt under mentortiden vilket har varit utvecklande, utmanande och givande. Genom mentorprogrammet har FVB hittat en blivande energikonsult med utvecklingspotential. Eva-Maj börjar hos oss 1 juni!

Även Eva-Maj var mycket nöjd med sin tid som adept.

- Jag fick uppslag till exjobb av Stefan, ett exjobb som jag nu är i slutfasen med och som jag hoppas ska komma till nytta i framtiden för FVB. Jag har även haft möjlighet att få följa med till Stefans kunder och fått hjälpa till i hans projekt. Jag tycker att vi har haft ett perfekt mentorprogram som lett till att vi gått från att vara mentor och adept till att bli kollegor.

Gå med i mentorskapsprogrammet du med!