Antagningsstatistiken efter urval 1: färre antagna jämfört med förra året

2013-12-11 | Utbildning

Antalet antagna till MDH vårterminen 2014 har minskat jämfört med förra året. En orsak är att MDH har ett minskat antal kurser och program. Antalet reservplacerade har dock ökat.

 

Studenter i MDH:s lokaler i Västerås

Nu är antagningsstatistiken efter urval 1 klar. Till vårens kurser och program på MDH är totalt 9 606* antagna, att jämföra med 10 693 antagna till VT13. Antalet reservplacerade är dock fler. MDH ger färre kurs- och programtillfällen nu jämfört med våren 2013. Från förra våren är det en minskning med drygt 180 tillfällen.

Till MDH:s program på grundnivå är 475 antagna jämfört med 515 förra året. Till våren har MDH
4 713 reserver till programmen jämfört med 3 686 till förra våren. Samtliga program på grundnivå har reserver. Flest reserver har förskollärarprogrammet i Västerås (distans) med 957 individer.

Bland de mest populära kurserna finns:

  • Att utveckla organisationer och ledarskap med 200 antagna och 1032 reserver,
  • Fysisk aktivitet och hälsa med 75 antagna och 523 reserver,
  • Introduktion till arbetslivspsykologi med 80 antagna och 437 reserver.

Enligt Universitets- och högskolerådet minskar landets universitet och högskolor sitt utbildningsutbud för vårterminen 2014 kraftigt. Även antalet antagna runt om på lärosätena går ner, från nära 173 000 till knappt 170 000.

Antagningsbeskeden har publicerats idag på www.antagning.se, där anmälningar fortfarande kan göras till de anmälningsalternativ som är öppna för sen anmälan.

Vårterminen 2014 börjar den 20 januari.

Här hittar du all antagningsstatistik.

Pressmeddelande från Universitets- och högskolerådet

*Observera att siffrorna inte visar antal individer, en individ kan vara antagen eller reservplacerad till fler sökalternativ (kurs- och programtillfällen).