Ansökan om att bli studentkår vid MDH

2016-03-16 | Student På campus

Sedan 2010 är Mälardalens studentkår den erkända studentkåren vid MDH, vilket den är fram till den 30 juni 2016. Ett beslut om erkänd studentkår från den 1 juli 2016 till den 30 juni 2019 kommer att fattas vid högskolestyrelsens sammanträde den 16 maj 2016.

Under perioden den 18 mars till den 15 april kan studenter ansöka om att bli erkänd studentkår vid MDH. Det som krävs är att det är en sammanslutning av studenter som har medlemmar, med antagna stadgar och utsedd styrelse i enlighet med stadgarna.  

Läs regler för inrättande av studentkår vid MDH (pdf 301 kB)

Ansökan skickas till registrator@mdh.se

Frågor om ansökningsprocessen ställs till kanslichef Johan Andersson, rektors kansli: johan.andersson@mdh.se eller 021–10 70 57