Ansök om status som erkänd studentkår från och med den 1 juli 2019

2019-04-17 | Student

Mälardalens studentkår är idag den erkända studentkåren vid Mälardalens högskola för perioden 1 juli 2016 till 30 juni 2019.

Under perioden 17 april till den 17 maj 2019 kan sammanslutningar av studenter ansöka om att bli erkänd studentkår. Med sammanslutning av studenter menas en sammanslutning som har medlemmar, som har antagit stadgar och har utsett en styrelse i enlighet med stadgarna.

Beslut om erkänd studentkår för perioden 1 juli 2019 till 30 juni 2022 kommer att fattas av högskolestyrelsen efter ansökningstidens utgång.

Regler för inrättande av studentkår vid Mälardalens högskola finns här:

Läs regler för inrättande av studentkår vid MDH (pdf 301 kB)

Ansökan skickas till: registrator@mdh.se

Frågor om ansökningsprocessen ställs till högskolejurist Thomas Welin, ledningskansliet:

thomas.welin@mdh.se eller 021- 15 17 11.