Angående stämningsansökan mot MDH

2015-04-20 | Omvärld

Frågan om en internationell student vid MDH som kräver studieavgiften tillbaka då hon anser att utbildningen höll för låg kvalitet, har väckts på nytt. Studenten lämnar nu in en formell stämningsansökan mot MDH till Västmanlands tingsrätt. MDH har som statlig myndighet inte stöd i förordningen att betala tillbaka avgiften och fallet har väckt en principiellt viktig fråga för hela sektorn om vad som gäller när en studieavgiftsskyldig student är missnöjd med kvaliteten. – MDH önskar givetvis klarhet i den här frågan lika mycket som studenten och Centrum för rättvisa, säger Karin Röding, rektor vid MDH.

På dagens DN debatt skriver Centrum för rättvisa att de, som ombud för en internationell student, har lämnat in en formell stämningsansökan mot MDH. Bakgrunden är att studenten anser att den utbildning som hon betalt studieavgifter för inte höll hög kvalitet och hon kräver därmed pengarna tillbaka.

Den utbildning som studenten kritiserade var Analytical Finance. I september 2013 gjorde Universitetskanslersämbetet (UKÄ) bedömningen att MDH:s kandidatexamen i matematik och därmed utbildningen Analytical Finance hade bristande kvalitet. Sedan dess har högskolan gjort flera insatser för att säkerställa att utbildningen som leder till kandidatexamen i matematik håller hög kvalitet. I februari 2015 gjorde UKÄ bedömningen att utbildningen håller hög kvalitet och att högskolan därmed får behålla rätten att utfärda denna kandidatexamen.

Det var i november 2013 som frågan om krav på återbetalning av studieavgiften väcktes, vilket aldrig tidigare har hänt i Sverige. MDH gav då beskedet att som statlig myndighet har man inte stöd i förordningen att betala tillbaka avgiften. I februari 2014 ställde sektorn frågan till regeringen via Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) där man underströk vikten av att regeringen tar ställning till vad som gäller. SUHF rekommenderar universitet och högskolor att inte betala tillbaka några studieavgifter i liknande fall förrän regeringen har tagit ställning.

– Det är angeläget att landets lärosäten får gemensamma regler för hur det här ska hanteras, för att säkerställa likabehandling av de internationella studenterna och för att undvika rättsosäkerhet. MDH önskar givetvis klarhet i den här frågan lika mycket som Centrum för rättvisa och studenten, säger Karin Röding, rektor vid MDH.

MDH har ännu inte fått ta del av stämningsansökan.