Aktivisten – en moralisk hjälte eller kriminell outsider?

2013-11-27 | Forskning/Samverkan

Å ena sidan anses aktivisten vara godhjärtad och osjälvisk. Å andra sidan betraktas aktivisten som en hänsynslös aktör som inte bryr sig om konsekvenserna av sitt agerande. Hur aktivisten hanterar dessa motstridiga värderingar har Jonas Lindblom, docent i sociologi, undersökt i sin forskning.

Aktivisten kan av allmänheten ses som en förebild som uppoffrande arbetar för ett ideal genom att till exempel kämpa för en humanare behandling av djur. I andra sammanhang däremot uppfattas aktivisten främst som en avvikare och kriminell, som exempelvis i strid med lagen bryter sig in på bondgårdar eller militära områden. För att handskas med dessa pendlingar i omgivningens uppfattningar krävs särskilda tanke- och handlingsstrategier av aktivisten, vilket Jonas Lindblom har studerat.

Hierarkier inom sociala rörelser

Jonas Lindblom har dessutom ägnat uppmärksamhet åt hur de inom de sociala rörelsernas egna grupperingar, som till exempel djurrätts- och fredsaktivister, etablerar andra sociala normer än de vanliga. Exempelvis förekommer inom djurrättsrörelsens särskilda känslonormer som reglerar vad aktivisterna förväntas känna och hur de visar känslor som avsky, medlidande och ilska.

Inom rörelserna upprättas också hierarkier där medlemmar tilldelas olika sociala status beroende på hur väl de uppfyller rörelsens moraliska ideal. Inom djurrättsrörelsen har exempelvis en vegan i allmänhet högre status än en vegetarian och en köttätare.