”Akademiska samarbeten är väldigt viktiga”

2016-03-01 | Utbildning

MDH besöktes i förra veckan av Svante Kilander, Sveriges ambassadör i Ghana och Nigeria. Syftet med besöket var att diskutera möjligheter och lägga grunden till framtida akademiska samarbeten och utbyten i dessa länder.

– Akademiska samarbeten är väldigt viktiga. De bidrar till att stärka alla typer av landsöverskridande relationer och agerar främjande för både handel och kulturutbyte, säger Svante Kilander.

Regeringskansliet listar Ghana som en av Sveriges tre viktigaste handelspartners i Afrika, med ett tjugotal svenska företag etablerade. Ambassadören Svante Kilanders besök är ett steg på vägen mot ett planerat akademiskt utbyte mellan MDH och lärosätet Ashesi University College i Accra, Ghana, som nu startar en fyraårig ingenjörsutbildning. MDH-personal åkte nyligen på en planeringsresa till det ghananska lärosätet med finansiering från Linnaeus-Palmes partnerskapsprogram. Där träffade de studenter, föreläsare och administrativ personal för att lägga grunden till framtida student- och lärarutbyten. 
– Det var ett mycket givande besök. En förhoppning är att vi också kommer skapa möjligheter att starta gemensamma forskningsprojekt, säger Christer Nygren, universitetsadjunkt i innovationsteknik och internationell koordinator på forskningsinriktningen innovation och produktrealisering (IPR) vid MDH.    

Högskolan har även nyligen deltagit på Afrikaenhetens Ghanaseminarium vid utrikesdepartementet (UD) i Stockholm.
– Som akademiska representanter var det mycket givande att kunna lyfta samverkansmöjligheter med MDH och ta del av erfarenheter från svenska organisationer och företag med närvaro i Ghana, säger Bengt Erik Gustafsson, universitetsadjunkt vid akademin för innovation, design och teknik vid MDH.   

Inledningsvis kommer ett Linnaeus-Palme stipendium sökas för ett tvåårigt samarbetsprogram med start av utbytet under hösten 2017. Men redan i maj i år har MDH-studenter en första möjlighet att gå på gästföreläsningar, då föreläsare från Ashesi University College besöker Sverige och MDH.